Marketing CIMA-A
17-04

Certifikovaný kurz Marketing CIMA-A je připraven ve spolupráci s Českým institutem pro marketing (CIMA) a je prvním stupněm systému komplexního a uceleného marketingového vzdělávání. CIMA-A je příležitostí, jak získat ucelenou představu o marketingu jako filozofii úspěšného podnikání.

Cíle kurzu

 • Poznat důležité marketingové procesy, nástroje
  a techniky
 • Poskytnout komplexní znalosti a dovednosti ihned aplikovatelné v praxi
 • Upozornit na nejnovější poznatky a aktuální trendy
  v oblasti marketingu
 • Posílit vaše marketingové myšlení
 • Přispět k prosazování marketingových přístupů při řešení vašich úkolů

Obsah kurzu

 • Marketingové plánování
 • Analýza makroprostředí
 • Analýza trhu
 • Analýza chování zákazníka
 • Analýza průmyslového trhu
 • Segmentace a umísťování
 • Analýza konkurence
 • Vnitřní analýza
 • Náklady a kalkulace
 • Základy finanční analýzy
 • Marketingové strategie
 • Produktová a sortimentová politika
 • Cenová politika
 • Řízení cen
 • Distribuční politika
 • Marketing obchodu a služeb
 • Integrovaná komunikace
 • Reklama
 • Prodejní politika
 • Marketingová komunikace v on-line prostředí
 • Marketingový výzkum
 • Aplikace marketingového výzkumu
 • Aplikační oblasti marketingu
12 dní + zkouška / 01. – 24. 08. 2017
Výuka probíhá od 9:00 do 17:00 hodin.
Místo konání
ICV, Kubánské náměstí 1391/11
100 00, Praha 10 - Vršovice
28 000 bez DPH (33 880,00 s DPH)
KONTAKTUJTE NÁS

Termíny/vyučovací dny

01. 08. - 03. 08. 2017
08. 08. - 10. 08. 2017
15. 08. - 17. 08. 2017
22. 08. - 24. 08. 2017

Komu je kurz určen

Kurz CIMA-A využijí pracovníci marketingových a obchodních oddělení, manažeři či podnikatelé – všichni, kdo využívají marketing ve své praxi. Kurz nevyžaduje vstupní znalosti o marketingu. Zároveň bude užitečný i zkušenějším marketérům, kteří si díky němu ujasní a rozšíří své znalosti a dovednosti.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Zkouška a certifikát

Součástí kurzu je certifikační zkouška. Po jejím úspěšném složení získáte certifikát Českého institutu pro marketing a diplom CIMA-A, uznávaný ve všech státech EU.

Přínosy

Přednosti kurzu

 • Řešení aktuálních případových studií z českého podnikatelského prostředí
 • Zkouška „na nečisto“ včetně opakovacího modulu
 • Možnost připravit kurz „na míru“ dle konkrétních požadavků firmy