Marketing CIMA-A

Certifikovaný kurz Marketing CIMA-A vznikl ve spolupráci s Českým institutem pro marketing (CIMA) a je prvním stupněm systému komplexního a uceleného marketingového vzdělávání. Kurz umožňuje získat ucelené znalosti i praktické dovednosti pro využití správných metodických postupů a marketingových nástrojů. Využívá zkušenosti z české ekonomiky i ekonomik zahraničních, pracuje s nejnovějšími poznatky a aktuálními trendy v oblasti marketingu. Absolventi kurzu Marketing CIMA-A mají možnost složit certifikační zkoušku u Českého institutu pro marketing a získat tak diplom CIMA-A, který je uznáván ve všech státech EU.

Cíle kurzu

 • poznat důležité marketingové procesy, nástroje
  a techniky
 • poskytnout komplexní znalosti a dovednosti ihned aplikovatelné v praxi
 • upozornit na nejnovější poznatky a aktuální trendy
  v oblasti marketingu
 • posílit vaše marketingové myšlení
 • přispět k prosazování marketingových přístupů při řešení vašich úkolů

Obsah kurzu

 

 • Úvod do marketingu  + plánování
 • Analýza makroprostředí
 • Analýza trhu
 • Analýza chování zákazníka
 • Analýza průmyslového trhu
 • Segmentace a umísťování
 • Analýza konkurence
 • Vnitřní analýza
 • Náklady a kalkulace
 • Základy finanční analýzy
 • Marketingové strategie
 • Produktová a sortimentová politika
 • Cenová politika
 • Řízení cen
 • Distribuční politika
 • Marketing obchodu a služeb
 • Aplikační oblasti marketingu
 • Integrovaná komunikace
 • Prodejní politika
 • Reklama
 • Marketingová komunikace v online prostředí
 • Marketingový výzkum
 • Aplikace marketingového výzkumu
 • Shrnutí I. + II.
 • Závěrečná případová studie
 • Příprava na zkoušku

 

Vyhrazujeme si právo na změnu lektora.

Jednotlivé bloky je možné si objednat i zvlášť. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Termíny:

CIMA-A  18-01

28.02.2018-01.03.2018
21.03.2018-22.03.2018
11.04.2018-12.04.2018
02.05.2018-03.05.2018
23.05.2018-24.05.2018
13.06.2018-14.06.2018

CIMA-A  18-02

16.03.2018-17.03.2018
06.04.2018-07.04.2018
20.04.2018-21.04.2018
11.05.2018-12.05.2018
25.05.2018-26.05.2018
08.06.2018-09.06.2018

CIMA-A  18-03

07.08.2018-09.08.2018
14.08.2018-16.08.2018
21.08.2018-23.08.2018
28.08.2018-30.08.2018

CIMA-A  18-04

18.10.2018-20.10.2018
01.11.2018-03.11.2018
22.11.2018-24.11.2018
06.12.2018-08.12.2018

CIMA-A 18-01
12 dní + zkouška
/ 28. 02. – 14. 06. 2018
Výuka probíhá od 9:00 do 17:00 hodin.
Všechny termíny kurzu
Místo konání
ICV, Kubánské náměstí 1391/11
100 00, Praha 10 - Vršovice
28 000 bez DPH (33 880,00 s DPH)
KONTAKTUJTE NÁS
CIMA-A 18-02
12 dní + zkouška
/ 16. 03. – 09. 06. 2018
Výuka probíhá od 9:00 do 17:00 hodin.
Všechny termíny kurzu
Místo konání
ICV, Kubánské náměstí 1391/11
100 00, Praha 10 - Vršovice
28 000 bez DPH (33 880,00 s DPH)
KONTAKTUJTE NÁS
CIMA-A 18-03
12 dní + zkouška
/ 07. – 30. 08. 2018
Výuka probíhá od 9:00 do 17:00 hodin.
Všechny termíny kurzu
Místo konání
ICV, Kubánské náměstí 1391/11
100 00, Praha 10 - Vršovice
28 000 bez DPH (33 880,00 s DPH)
KONTAKTUJTE NÁS
CIMA-A 18-04
12 dní + zkouška
/ 18. 10. – 08. 12. 2018
Výuka probíhá od 9:00 do 17:00 hodin.
Všechny termíny kurzu
Místo konání
ICV, Kubánské náměstí 1391/11
100 00, Praha 10 - Vršovice
28 000 bez DPH (33 880,00 s DPH)
KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Certifikovaný kurz Marketing CIMA-A využijí pracovníci marketingových a obchodních oddělení, manažeři či podnikatelé – všichni, kdo využívají marketing ve své praxi. Kurz nevyžaduje vstupní znalosti o marketingu. Zároveň bude užitečný i zkušenějším marketérům, kteří si díky němu ujasní a rozšíří své znalosti a dovednosti.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Cena zahrnuje občerstvení po dobu celého kurzu včetně oběda.