Jak na kvalitní popisy pracovních pozic
a kompetenční modely

 

Smysluplné sestavení popisu a jeho účelné využití

Popis pracovní pozice se soustřeďuje se na to, co se očekává, že držitel pracovního místa bude dělat. Poskytuje základní informace o práci, o vztazích podřízenosti a nadřízenosti, o celkovém účelu a hlavní odpovědnosti nebo hlavních úkolech a povinnostech. Základní údaje lze doplnit dalšími informacemi, které poskytují podrobnosti o povaze a obsahu práce, o faktorech nebo kritériích určujících její úroveň.

Co vás kurz naučí

  • Porozumět rozdílu mezi schopností, nadáním a kompetencí.

  • Dokázat popsat požadavky na pracovní chování tak, aby sloužily jako „návod“ pro zaměstnance i jejich nadřízené.

  • Osvojit si postup pro rozpracování kompetencí do konkrétních žádoucích projevů – zpracování kompetenčního modelu
  • Umět popsat pracovní pozici ve všech aspektech, tj. obsah pracovní činnosti, požadavky na držitele pracovní pozice organizační začlenění, požadavky na kompetence
  • V popisu pracovní pozice a kompetenčním modelu získat nástroj pro přesně zacílený výběr, hodnocení a rozvoj zaměstnanců

 

Komu je kurz určen

Pracovníkům v oblasti personalistiky, HR specialistům, manažerům a všem, kdo mají v kompetenci tvorbu popisů pracovních míst.

1 den / 05. 10. 2017
Výuka probíhá vždy od 9:00 do 17:00 hodin.
Místo konání
ICV, Kubánské náměstí 1391/11
100 00, Praha 10 - Vršovice
3 990 bez DPH (4 827,90 s DPH)
KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Lektoři kurzu

Bc. Jana Vávrová

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce a Metody aplikované sociální psychologie. Od roku 2007 je certifikovanou trenérkou Situačního vedení® a v roce 2012 absolvovala certifikovaný základní kurz Transakční analýzy. Je spoluautorkou koncepce Akademie projektového řízení. Má bohaté zkušenosti z oblasti zahraničního obchodu a personálního poradenství, od roku 2002 věnuje vzdělávání dospělých. Specializuje se na komunikační a manažerské dovednosti, sebeřízení a témata spojená s personalistikou - kompetenční modely, Assessment a Development Centra. Spolupracuje se vzdělávacími společnostmi a jednotlivými klienty v České republice, na Slovensku a v Rakousku.