Talent management aneb řízení potenciálu pracovníků

Cílem každé společnosti je růst, dosažení všech stanovených cílů, vítězství nad konkurencí či obsazení role lídra odvětví či trhu. K tomu je však třeba využít největší potenciál, který ve firmě máte – vaše zaměstnance. Naučíme vás, jak rozpoznat a řídit talent vašich lidí, ale také, jak si je trvale udržet.

Obsah kurzu

 • Základní systém hodnocení pracovníků, hodnocení výkonnosti, nastavení kritérií měřitelnosti v návaznosti na cíle společnosti
 • Výstupy z hodnocení a vazba na další personální činnosti
 • Metody rozpoznání talentů ve vazbě na stanovené cíle společnosti
 • Metody predikce budoucího rozvoje firmy a vazba na definici talentů
 • Analýza konkurenceschopnosti v oblasti lidských zdrojů
 • Metody rozvoje klíčových schopností a dovedností
 • Individuální rozvojové plány a práce s nimi
 • Metody vyhodnocení využití talentů

Komu je kurz určen

Kurz Talent management aneb řízení potenciálu zaměstnanců využijí manažeři a podnikatelé, kteří chtějí naplno využívatpotenciál svých lidí.Užitečný bude pro každého, kdo má zájem o motivaci a rozvoj svých lidí.

2 dny / 13. – 14. 11. 2017
Výuka probíhá vždy od 9:00 do 17:00 hodin.
Místo konání
ICV, Kubánské náměstí 1391/11
100 00, Praha 10 - Vršovice
5 900 bez DPH (7 139,00 s DPH)
KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Lektoři kurzu

Mgr. Lenka Šlajsová

Vystudovala andragogiku, má dlouholetou zkušenost s řízením lidí, projekty ESF a 20 let praxe v odvětví obchodu. Koučuje jednotlivce a týmy, cíleně se věnuje stínování a tréninku středního managementu či obchodníků. Dále se zabývá tvorbou a nastavováním procesů efektivního fungování vzdělávání a personalistiky. Specializuje se na nábor a přijímání nových zaměstnanců i jejich následnou adaptaci. Spolupracovala s agenturou BFZ, Perseus, Everesta, s Českou pojišťovnou a Českou spořitelnou. Nyní pracuje ve společnostech Vzdělávání LESTA a Havi Consulting jako vedoucí lektorského týmu a personální ředitelka. Věnuje se koučinku a lektorování.

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

 • naučit se pracovat se systémem hodnocení
 • ujasnit si, jak mají vypadat výstupy z hodnocení
 • definovat potenciál pracovníků na základě jejich výsledků a pracovního chování
 • rozpoznat talentované pracovníky
 • definovat budoucí cíle firmy ve vazbě na příležitosti využití talentu
 • analyzovat konkurenceschopnost jako podklad pro řízení talentů
 • seznámit se s metodami rozvoje a udržení talentů
 • nastavit individuální rozvojové plány
 • zorientovat se v hodnocení praktického dopadu talentů