Management logistiky

Kurz je vhodnou rekapitulací a ověřovacím testem pro stávající manažery logistiky a vynikajícím tréninkovým polem pro manažery nastávající (včetně manažerské hry na logistické téma).
Ukáže, co je logistika a jaké jsou její součásti, ujasní vazbu na ostatní procesy, konkurenceschopnost firmy a její ekonomické výsledky. Definuje hlavní logistické procesy a činnosti a seznámí s měřením jejich efektivity.

Cíle kurzu

 • definovat a prosazovat vhodnou politiku logistiky ve firmě
 • správně organizovat logistiku (odpovědnosti a pravomoci)
 • bezchybně určit body rozpojení objednávkou v materiálovém toku
 • správně identifikovat úzká místa materiálového toku a efektivně s nimi pracovat
 • identifikovat a kalkulovat logistické výkonynáklady (logistický controlling)
 • pracovat s moderními koncepty typu SCM (Supply Chain Management)
 • získat přehled o informačních technologiích pro logistiku
 • budovat a rozvíjet firemní systém logistiky
 • porozumět významu, obsahu a metodologii logistického auditu

Obsah kurzu

 • Klíčové principy logistiky
 • Moderní koncepce současné logistiky
 • Organizace logistiky ve firmě
 • Vlastní náplň logistického managementu

2 dny / 27. – 28. 06. 2017
Výuka probíhá vždy od 9:00 do 16:00 hodin.
Místo konání
GS1 Czech Republic, Na Pankráci 30
140 00, Praha 4
9 000 bez DPH (10 890,00 s DPH)
KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Management logistiky ocení jak stávající, tak i „připravující se“ manažeři logistiky a dále všichni, kdo chtějí porozumět významu logistiky pro firmu a umět využít logistické principy ve své profesi. Užitečný pro každého, kdo aspiruje na získání diplomu v rámci Logistické akademie.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Lektoři kurzu

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog

Je prezidentem Logistické akademie, zakládajícím členem Komory logistických auditorů v ČR a na Slovensku, členem americké asociace APICS a majitelem společnosti PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. Původně pracoval jako projektant automatizovaných systémů řízení výrobních procesů, dlouhodě působil také v Nizozemí. Od roku 1995 působí jako poradce, projektant, lektor, trenér a auditor v oblasti logistiky. Má bohaté zkušenosti s řešením větších i menších logistických projektů. Manažerské zkušenosti získal jako první ředitel logistiky ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. Je hlavním autorem rozsáhlé publikace "Logistika v praxi".