Vyjednávání, argumentace, přesvědčování pro logistiky

Vyjednávání, argumentace, přesvědčování je součástí kaýdodenní praxe logistiků. Jenže jak na to, abychom zvládli tyto situace ku prospěchu svému i všech zúčastněných stran?

Cíle kurzu

 • seznámit s uměním zvládat situace, kdy potřebujeme protistranu získat a přesvědčit
 • naučit správně argumentovat, zvolit vhodnou techniku a promyšlený postup
 • vyzkoušet konkrétní situace
 • získat zpětnou vazbu
 • zvládnout námitky partnera a použít je ve svůj prospěch

Obsah kurzu

 • Fáze vyjednávání – příprava, diskuse, návrhy, dohoda – případové studie
 • Postup podle typu komunikačního partnera – trénink se zpětnou vazbou
 • Technika vah – trénink se zpětnou vazbou
 • Příprava argumentů – trénink se zpětnou vazbou
 • „Zlatá“ pravidla pro vyjednávání
 • Asertivní techniky pro přesvědčování – trénink se zpětnou vazbou
 • Možné výsledky vyjednávání
 • Principy zásady a taktiky vyjednávání – trénink se zpětnou vazbou
 • Zakotvení (nabídka a protinabídka) – trénink se zpětnou vazbou
 • Postupy (soupeření, kooperace, „win – win“) – trénink se zpětnou vazbou
 • Vyjednávání s různými typy dodavatelů, pracovníků – trénink se zpětnou vazbou
1 den / 10. 10. 2017
Výuka probíhá vždy od 9:00 do 16:00 hodin.
Všechny termíny kurzu
Místo konání
SOVA STUDIO, Křenová 409/52
602 00, Brno
3 500 bez DPH (4 235,00 s DPH)
KONTAKTUJTE NÁS
1 den / 23. 11. 2017
Výuka probíhá vždy od 9:00 do 16:00 hodin.
Všechny termíny kurzu
Místo konání
GS1 Czech Republic, Na Pankráci 30
140 00, Praha 4
4 200 bez DPH (5 082,00 s DPH)
KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Vyjednávání, argumentace, přesvědčování pro logistiky využijí hlavně pracovníci nákupu a dále profese jako logistický manažer, vedoucí skladu, vedoucí administrativy, vedoucí logistické výroby, směnový mistr, manažer dopravy, dispečer dopravy a ostatní vedoucí zaměstnanci v logistice a dopravě.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.