Finanční výkazy pro nefinanční manažery

Jste členem vedení společnosti a potřebujete se rychle zorientovat ve finančním řízení a v účetních výkazech? Chybí vám jistota ve finančním rozhodování? Chcete si ujasnit základy řízení likvidity, solventnosti a rentability? Přijďte na náš kurz a my vás naučíme, jak měřit výsledky podnikatelské činnosti, objasníme vám základní postupy při analýze ekonomických dat i jak vyhodnotit úspěch či neúspěch vlastní společnosti či obchodních partnerů. Prakticky si vyzkoušíte i aplikaci získaných poznatků na ekonomická data z dostupných výročních zpráv.

Co vám kurz přinese

 • Objasníte si základní ekonomickou terminologii
 • Seznámíte se s podstatou rozvahy, výkazu zisků a ztrát
 • Ujasníte si vzájemnou provázanost ekonomických výkazů
 • Zorientujete se v základních ukazatelích finančního zdraví firmy
 • Pochopíte vztah daňového, finančního a manažerského účetnictví
 • Naučíte se korektnímu pohledu na hodnocení bonity obchodních partnerů
 • Zjistíte, že komunikace s pracovníky z ekonomických útvarů je pro vás snadnější

Komu je kurz určen

Kurz Finanční výkazy pro nefinanční manažery využijí majitelé a klíčoví manažeři středních a menších firem, podnikatelé.

Obsah kurzu

 • Vykazování ekonomických výsledků firem
 • Rozvaha – základní charakteristika struktury majetku firmy a jejího financování
 • Výkaz zisků a ztrát – měřítko úspěšnosti firmy
 • Výkaz cash flow– obraz každodenního provozu firmy a schopnosti přestát výkyvy na trhu
 • Ukazatelé likvidity – nástroj pro posuzování bonity v krátkodobém časovém horizontu
 • Ukazatelé solventnosti a důvěryhodnosti firmy z dlouhodobého hlediska
 • Ukazatelé rentability jako konkurenční benchmark a zároveň pohled majitelů na firmu
 • Souhrnné hodnocení firmy, strategie

 

Přehled všech našich kurzů najdete zde.

1 den / 12. 03. 2018
Výuka probíhá vždy od 9:00 do 17:00 hodin.
Místo konání
ICV, Kubánské náměstí 1391/11
100 00, Praha 10 - Vršovice
3 990 bez DPH (4 827,90 s DPH)
KONTAKTUJTE NÁS

Cena zahrnuje materiály a občerstvení v průběhu celého kurzu.

Při objednání více účastníků z jedné firmy nebo více kurzů pro jednoho účastníka nabízíme individuální slevu nebo realizaci kurzu na míru, konkrétní informace dohodou.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Lektoři kurzu

Ing. Zdeněk Lenoch

Vystudoval Strojní fakultu VUT Brno, obor dopravní a manipulační technika se specializací na motorová vozidla. Další vzdělání absolvoval v následujících programech: CIMA, Management of Change, AOTS – zvyšování produktivity, TMI – dánský program interních trenérů soft skills, MCDP britský program pro konzultanty. Působil na obchodních pozicích v koncernu Sigma, konzultantské dovednosti získával v 90. letech při zakládání podniků s partnery ze zemí EU. Je akreditovaným lektorem programů CIMA.