Projektové řízení

 

Potřebujete si osvojit techniky projektového řízení a získat dovednosti pro jejich uplatnění v praxi? Přihlaste se na náš kurz a vyzkoušejte si na modelovém příkladu všechny nezbytné kroky projektového řízení. Pomůžeme vám porozumět základním principům, naučíme vás sestavit projektový tým i vyhodnocovat rizika projektu – to vše při dodržení nákladů na projekt.

Přínosy kurzu pro účastníky

 • Naučí se pracovat s konkrétní metodikou řízení projektů
 • Porozumí významu dílčích kroků v procesu řízení projektů
 • Seznámí se s objektivně ověřitelnými ukazateli důležitými pro hodnocení průběhu projektu
 • Ujasní si měření odchylek od plánu
 • Naučí se stanovovat klíčové ukazatele pro celý projekt
 • Vyzkouší si práci s riziky projektu: identifikaci, specifikaci, analýzu a zvládnutí rizik
 • Seznámí se s častými chybami, které se vyskytují při sestavování projektového plánu
 • Získají doporučení, jak se těchto chyb vyvarovat

Komu je kurz určen

Kurz Projektové řízení ocení začínající projektoví manažeři, členové projektových týmů, specialisté, technologové, marketéři, obchodní zástupci či podnikatelé.

Obsah kurzu

 • Nástroje projektového řízení a jejich využití
 • Cyklus projektového managementu, určení cílů, SMART cíle, SWOT analýza
 • Plánování projektu (tvorba projektového plánu, koordinace práce v týmu, …)
 • Realizace projektu
 • Případové studie - k opakovaným úkolům, k plánu projektu – pevný začátek, k práci se zdroji a výpočtu cash-flow, ke kompletnímu projektu a sledování jeho realizace

Přehled všech našich kurzů najdete zde.

1 den / 29. 06. 2017
Výuka probíhá vždy od 9:00 do 17:00 hodin.
Místo konání
ICV, Kubánské náměstí 1391/11
100 00, Praha 10 - Vršovice
6 990 bez DPH (8 457,90 s DPH)
KONTAKTUJTE NÁS

Cena zahrnuje materiály a občerstvení v průběhu celého kurzu.

Při objednání více účastníků z jedné firmy nebo více kurzů pro jednoho účastníka nabízíme individuální slevu nebo realizaci kurzu na míru, konkrétní informace dohodou.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Lektoři kurzu

Ing. Zdeněk Lenoch

Vystudoval Strojní fakultu VUT Brno, obor dopravní a manipulační technika se specializací na motorová vozidla. Další vzdělání absolvoval v následujících programech: CIMA, Management of Change, AOTS – zvyšování produktivity, TMI – dánský program interních trenérů soft skills, MCDP britský program pro konzultanty. Působil na obchodních pozicích v koncernu Sigma, konzultantské dovednosti získával v 90. letech při zakládání podniků s partnery ze zemí EU. Je akreditovaným lektorem programů CIMA.