Marketing CIMA-A
16-02

Certifikovaný kurz Marketing CIMA-A vznikl ve spolupráci s Českým institutem pro marketing (CIMA) a je prvním stupněm systému komplexního a uceleného marketingového vzdělávání. Kurz umožňuje získat ucelené znalosti i praktické dovednosti pro využití správných metodických postupů a marketingových nástrojů. Využívá zkušenosti z české ekonomiky i ekonomik zahraničních, pracuje s nejnovějšími poznatky a aktuálními trendy v oblasti marketingu. Absolventi kurzu Marketing CIMA-A mají možnost složit certifikační zkoušku u Českého institutu pro marketing a získat tak diplom CIMA-A, který je uznáván ve všech státech EU.

Cíle kurzu

  • poznat důležité marketingové procesy, nástroje
    a techniky
  • poskytnout komplexní znalosti a dovednosti ihned aplikovatelné v praxi
  • upozornit na nejnovější poznatky a aktuální trendy
    v oblasti marketingu
  • posílit vaše marketingové myšlení
  • přispět k prosazování marketingových přístupů při řešení vašich úkolů

Obsah kurzu

18. 03. 2016

Úvod do marketingu  + plánování
Analýza makroprostředí

19. 03. 2016 Analýza trhu
Analýza chování zákazníka
01. 04. 2016

Analýza průmyslového trhu
Segmentace a umísťování

02. 04. 2016 Analýza konkurence
Vnitřní analýza
15. 04. 2016 Náklady a kalkulace 
Základy finanční analýzy
16. 04. 2016 Marketingové strategie
Produktová a sotimentová poolitika
29. 04. 2016 Cenová politika
Řízení cen
30. 04. 2016 Distribuční politika
Marketing obchodu a služeb
Aplikační oblasti marketingu

13. 05. 2016 Integrovaná komunikace
Prodejní politika

14. 05. 2016 Reklama
Marketingová komunikace v online prostředí

27. 05. 2016 Marketingový výzkum
Aplikace marketingového výzkumu
28. 05. 2016 Shrnutí I. + II.
Závěrečná případová studie
dle zájmu a dohody Příprava na zkoušku

Vyhrazujeme si právo na změnu lektora.

Jednotlivé bloky je možné si objednat i zvlášť. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Certifikovaný kurz Marketing CIMA-A využijí pracovníci marketingových a obchodních oddělení, manažeři či podnikatelé – všichni, kdo využívají marketing ve své praxi. Kurz nevyžaduje vstupní znalosti o marketingu. Zároveň bude užitečný i zkušenějším marketérům, kteří si díky němu ujasní a rozšíří své znalosti a dovednosti.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Cena zahrnuje občerstvení po dobu celého kurzu včetně oběda.