Desatero úspěšného obchodníka

Buďte motivovaný, vytrvalý, sebevědomý a jedinečný

Jste obchodníkem a potřebujete najít svůj vnitřní motor a motivaci? Chybí vám občas sebevědomí a víra v to, co prodáváte? Jste přirození a umíte si správně naplánovat svůj den?Přijďte na kurz určený pro obchodníky a obchodní manažery a zapracujte na své motivaci a profesionalitě, zvyšte objemy svých obchodů, zkrátka buďte úspěšný a lepší než ostatní.

Co vám kurz přinese

  • Najdete vnitřní motor a motivaci
  • Pochopíte vlastní sebevědomí
  • Ujasníte si vlastní jedinečnost
  • Naučíte se být přirozený při prodeji
  • Poznáte důležitost víry v produkt
  • Uvědomíte si nezbytnost vytrvalosti

Jak kurz probíhá

Praktické ukázky a cvičení, procvičení metod a technik k získání očekávaných dovedností a znalostí, workshop na dané téma, diskuse, individuální a týmová práce. Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Komu je kurz určen

  • Obchodníkům, kteří chtějí pracovat na osobním rozvoji a vnitřní vyrovnanosti
  • Manažerům, kteří chtějí být motivovaní a dobře vést svůj tým úspěšných obchodníků
  • Podnikatelům, kteří vedou střední a malé firmy

Reference

Kurz splnil mé očekávání, oceňuji srozumitelnost a podporu výkladu pomocí příkladů z praxe.
Libuše Vějířová, AJP – tech spol. s r.o.

Líbila se mi práce ve skupinách. Paní lektorka je velmi milá. Spoustu informací a rad rozhodně využiji ve své práci.
Kristýna Bašková, Inotech ČR

Obsah kurzu

1. Analýza pracovního dne obchodníka – zpracujeme si krátký časový snímek pracovního dne, což bude základ pro naši další práci na kurzu a nastavení akčního plánu každého obchodníka

2. Základní rysy profesionálního obchodníka – formou nácviků si vyzkoušíme, jak se při práci v obchodě vyvarovat hlavních chyb

3. Pochopení vlastní jedinečnosti – objevíme silné stránky každého obchodníka (jedinečnost, odlišnost)

4. Nalezení vnitřního motoru a motivace – zpracujeme si test vnitřního motoru a vnějšího motivátoru, který nám pomůže lépe pochopit sami sebe a svoji práci

5. Chápání vlastního sebevědomí – prakticky si vyzkoušíme, jak posilovat své sebevědomí a sebehodnotu při práci v obchodě, zpracujeme si akční plán, jak je podporovat

6. Přirozenost obchodníka - v rámci diskuse a dalších cvičení si rozebereme fáze obchodního rozhovoru včetně dležité neverbální komunikace

7. Pochopení důležitosti víry v produkt – jeden po druhém si tu odprezentujeme, co je na našich službách/produktech jedinečné, čemu my sami věříme, a to s cílem pochopit podstatu vlastního obchodování

8. Dejte zákazníkovi vždy něco navíc – zpracujeme si vlastní strategii, jak pečovat o zákazníka a vydefinujeme si následnou péči pro své klienty

9. Kreativita obchodníka a jak s ní pracovat – naučíme se vymýšlet stále něco nového, čím se budeme odlišovat od ostatních, především od konkurence

10. Vytrvalost a vůle nevzdávat se - vypracujeme si případovou studii na téma, jak si získáme své klienty a jak pracovat s odmítnutím

1 den / 11. 04. 2018
Výuka probíhá vždy od 9:00 do 17:00 hodin.
Místo konání
ICV, Kubánské náměstí 1391/11
100 00, Praha 10 - Vršovice
3 990 bez DPH (4 827,90 s DPH)
KONTAKTUJTE NÁS

Cena zahrnuje materiály a občerstvení v průběhu celého kurzu.

Při objednání více účastníků z jedné firmy nebo více kurzů pro jednoho účastníka nabízíme individuální slevu nebo realizaci kurzu na míru, konkrétní informace dohodou.

 

Přehled všech našich kurzů najdete zde.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Lektoři kurzu

Mgr. Lenka Šlajsová

Vystudovala andragogiku, má dlouholetou zkušenost s řízením lidí, projekty ESF a 20 let praxe v odvětví obchodu. Koučuje jednotlivce a týmy, cíleně se věnuje stínování a tréninku středního managementu či obchodníků. Dále se zabývá tvorbou a nastavováním procesů efektivního fungování vzdělávání a personalistiky. Specializuje se na nábor a přijímání nových zaměstnanců i jejich následnou adaptaci. Spolupracovala s agenturou BFZ, Perseus, Everesta, s Českou pojišťovnou a Českou spořitelnou. Nyní pracuje ve společnostech Vzdělávání LESTA a Havi Consulting jako vedoucí lektorského týmu a personální ředitelka. Věnuje se koučinku a lektorování.