Vedení obchodního týmu

Vedení obchodního týmu je jednou z největších výzev z hlediska řízení lidí. Takový tým je možno přirovnat k živému, velmi různorodému organizmu, ve kterém se střetávají silné i slabé stránky všech jeho členů i samotného manažera. Přihlaste se na náš kurz a my vám ukážeme, jak zvládnoutvedení týmu s rozvahou, důsledností a elegancí.

Cíle kurzu

 • naučit se lépe rozumět a chápat individuální odlišnosti a pohnutky lidí v týmu, které je ženou dopředu nebo je brzdí
 • zdokonalit se v aktivní práci se vztahy mezi členy týmu – kdo s kým bude lépe spolupracovat, kdo koho může učit a rozvíjet, kdo je s kým v konfliktu apod.
 • ujasnit si předávání motivační zpětné vazby – pochvaly i kritiky
 • poznat styly řízení a vedení lidí včetně jejich aplikace na specifické situace
 • vyzkoušet si pravidla delegování
 • zorientovat se v MbO, tedy z vedení na cíle
 • naučit se připravit a vést hodnotící pohovor

Obsah kurzu

 • Proč by se lidé měli nechat vést právě mnou
 • Osobní typologie
 • Můj styl vedení x řízení
 • Tým jako živý organizmus
 • Situační vedení lidí – výhodná či nevýhodná direktiva
 • Jak správně delegovat
 • MbO – vedení na cíle (znalost kompetencí, definování cílů a hodnocení cílů)
 • Hodnotící pohovor, příprava, průběh a výstupy
 • Zpětná vazba (pochvala, kritika) a její pravidla
2 dny / 23. – 24. 10. 2017
Výuka probíhá vždy od 9:00 do 17:00 hodin.
Místo konání
ICV, Kubánské náměstí 1391/11
100 00, Praha 10 - Vršovice
6 990 bez DPH (8 457,90 s DPH)
KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Vedení obchodního týmu využijí manažeři a vedoucí na všech pozicích, dále podnikatelé, kteří mají nějaké zaměstnance.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Lektoři kurzu

Mgr. Lenka Šlajsová

Vystudovala andragogiku, má dlouholetou zkušenost s řízením lidí, projekty ESF a 20 let praxe v odvětví obchodu. Koučuje jednotlivce a týmy, cíleně se věnuje stínování a tréninku středního managementu či obchodníků. Dále se zabývá tvorbou a nastavováním procesů efektivního fungování vzdělávání a personalistiky. Specializuje se na nábor a přijímání nových zaměstnanců i jejich následnou adaptaci. Spolupracovala s agenturou BFZ, Perseus, Everesta, s Českou pojišťovnou a Českou spořitelnou. Nyní pracuje ve společnostech Vzdělávání LESTA a Havi Consulting jako vedoucí lektorského týmu a personální ředitelka. Věnuje se koučinku a lektorování.