Search marketing

Search marketing

Search Marketing neboli marketing ve vyhledávání, je jednou z nejdůležitějších disciplín digitálního marketingu, neboť téměř 90 % uživatelů internetu hledá informace právě s využitím vyhledávačů. Náš kurz vám pomůže porozumět této oblasti a využít ji ve své marketingové strategii.

V třiceti hodinách našeho kurzu se podrobně seznámíte s těmito tématy:

Modul č. 01: ÚVOD DO SEARCH MARKETINGU
Tento modul představí 2 hlavní větve vyhledávání - optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a PPC reklamy včetně související analytiky.

Přínosy modulu:
Díky této znalosti budou účastníci schopni podpořit zacílenou a neustále se měnící návštěvnost. První modul vás provede všemi disciplínami Search Marketingu, ukáže, jak se vzájemně ovlivňují a ujasní pozici vyhledávání v rámci digitálního marketingu.

Modul č. 02: OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE - NASTAVENÍ SEO
Modul vás vybaví dovednostmi nutnými k implementaci SEO, upozorní na nejčastější problémy a chyby, které v praxi mohou nastat.

Přínosy modulu:
 • zorientovat v odborných termínech SEO (zdrojový kód, informační architektura, tagy, klíčová slova, kódy, roboti, sitemapy a odkazy)
 • poznat výhody dobře a čistě nastavené SEO strategie s ohledem na obchodní cíle, viditelnost na internetu, zvýšení reputace a důvěryhodnosti
 • naučit používat nástroje pro plánování SEO a měřit jeho výkony včetně benchmarkingu
 • ukázat, jak dělat dobré SEO a vyhodnocovat jeho úspěšnost

Modul č. 03: OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE - OBSAH PRO SEO 
Modul ukazuje roli obsahu ve vztahu k výsledkům organického vyhledávání a zdůrazňuje jeho správné umístění v souladu s tzv. on-page optimalizací.

Přínosy modulu:
 • naučit, jak využívat tagy, klíčová slova v názvech stránek a souborů, Alty, meta-tagy a další faktory ovlivňující CTR, odkazy nebo rychlost stránek
 • projít oblast off page optimalizace, nejlepší techniky link buildingu
 • ukázat, jak používat nástroje pro kontrolu pozic, kvalitu zpětných odkazů a sílu odkazového profilu webu
 • seznámit s problematikou práva, soukromí a ochrany dat, ke kterým je nutné v SEO přihlížet

Modul č. 04: OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE - SEO WORKSHOP
Modul prakticky provede účastníky tvorbou SEO.

Účastníci si vyzkouší:
 • vytvořit SEO strategii s využitím různých nástrojů a zdrojů
 • provést detailní analýzu stránek s důrazem na její funkčnost a efektivitu
 • on-site i off-site optimalizaci

Modul č. 05: REKLAMA PAY-PER-CLICK (PPC) VYHLEDÁVÁNÍ
Modul naučí používat systémy AdWords a Sklik, vyhledávat klíčová slova pomocí nástroje AdWords Keyword Planner a správně volit klíčová slova.

Přínosy modulu:
 • zorientovat v různých formátech reklam s ohledem na zařízení, kde se reklamy zobrazují: mobil, desktop a tablet
 • ukázat, jak důležité je zacílení reklamy pomocí jazyka a regionu v případě lokálních reklamních kampaní
 • seznámit s řízením komerčně úspěšné kampaně a vyhodnocováním jejích výsledků
 • získat jistotu a naučit se stát si za svými rozhodnutími

Modul č. 06: OBSAHOVÉ SÍTĚ
Tento modul seznámí se základními metrikami display (obsahové) reklamní sítě, jako jsou míra prokliku (Click-Through-Rate, CTR), míra konverze (Conversion Rate), průměrná cena za klik Cost-Per-Click (CPC) a skóre kvality (Quality Score).

Modul ukáže:
 • jak využít obsahové sítě k oslovení různých typů zákazníků
 • jak budovat povědomí o značce a dosahovat konverzí
 • jak vybírat mezi různými formáty reklamy
 • jak zvýšit zásah reklam a automatizovat PPC kampaně při řízení velkých kampaní či více AdWords účtů
 • jak vyhodnocovat a analyzovat efektivitu kampaní pomocí detailních reportů
 • jak využívat širokou škálu nástrojů a funkcí v display reklamě

Modul č. 07: VIDEO REKLAMY
Modul představí možnosti video reklamních sítí, hostingových a mobilních platforem pro zobrazování videa. Seznámí s životním cyklem video reklamy od plánování, přes implementaci až po měření účinnosti a ukáže, jak na základě zjištěných výsledků kampaň optimalizovat a upravovat.

Účastníci si vyzkouší:
 • plánování a implementaci video reklamní kampaně za použití různých AdWords nástrojů pro vytváření reklam na YouTube (Display Ad Builder a AdWords Editor)
 • vytvoření a správu reklamní kampaně pro různá mobilní zařízení
 • realizaci bidding strategie založené na platebních modelech: Cost-Per-Impression (CPI), Cost-Per-Click (CPC) nebo Cost-Per-Video (CPV)
 • práci s Auction-Based a Reservation-Based kampaněmi včetně jazykového i regionálního zacílení

Modul č. 08: NASTAVENÍ ANALYTIKY
V tomto modulu poznáte způsoby měření, monitorování a optimalizace digitálních marketingových kampaní.

Účastníci se seznámí:
 • nastavením účtů a cílů
 • měřicími kódy a důležitými metrikami
 • přehledy pro měření chování návštěvníků na webu v Google Analytics
 • reporty výkonnosti webových stránek
 • webovou analytikou jako samostatnou disciplínou a s jejími nástroji a funkcemi

Modul č. 09: ANALYZOVÁNÍ
Tento modul představí filtry, díky nimž lze vytvářet reporty na míru, ukáže nastavení Analytics účtu, aby uměl správně měřit napříč více doménami a sub-doménami, zaměří se na segmentaci návštěvníků.

Přínosy modulu:
 • zjistit, jak jednotlivé AdWords kampaně fungují
 • porozumět analýze konverzí a atribucím
 • naučit se správně označovat kampaně
 • nastavit různé typy cílů a pomocí analytických nástrojů sledovat jejich úspěšnost
 • tvořit reporty s pomocí API a inteligentních reportovacích funkcí, detailní reporty konverzí pro konkrétní cíl, konverzní cesty, konverze a prodeje (eCommerce)

Modul č. 10: STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ
Poslední modul propojí všechny poznatky z celého kurzu Search Marketing a pomůže vytvořit jasný marketingový plán pro vyhledávání.

 • 1. část zahrnuje technický a obsahový SEO audit stránek, společně se zhodnocením PPC kampaní a analytickým reportem
 • v 2. části se definují jasné a smysluplné cíle marketingového plánu vyhledávání, následně se připraví akční plán, který má logickou strukturu a zahrnuje milníky, výstupy a zdroje

 

Přínosy kurzu Search marketing

 • lektoři kurzu jsou renomovaní odborníci s praxí v online marketingu
 • metodicky provázané moduly
 • práce s případovými studiemi a příklady z online praxe
 • obsah kurzu je neustále aktualizován dle posledních světových trendů online marketingu

Komu je kurz určen

Certifikovaný kurz Search marketing je ideální pro každého, kdo fandí online marketingu a uvažuje o kariéře v e-commerce sektoru. Využije ho každý, kdo má webové stránky nebo e-shop a zvažuje reklamu ve vyhledávačích.

Nejste si jistí, zda je kurz vhodný právě pro vás?
Máte konkrétní problém a chcete vědět, jak vám s ním můžeme pomoci?

Kontaktujte nás. Zodpovíme všechny vaše dotazy. Poskytneme doplňující informace.

 • Zavolejte nám a my vám poradíme Mgr. Klára Zumrová, +420 602 223 002
 • Napište nám své dotazy do formuláře
 • Nezávazně si rezervujte místo přes formulář

Zajímáte se o digitální marketing? Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte v obraze.

Potřebujete osvěžit terminologii z oblasti digitálního marketingu? Stáhněte si slovník.

Chcete vědět, jak jste na tom se znalostmi digitálního marketingu? Otestujte se!

Vyberte si kurz z oblasti online/digitálního marketingu: