Strategie a plánování

Strategie a plánování

Digitální marketing je jeden z mála současných oborů, kde je poptávka po zkušených profesionálech vyšší, než jejich nabídka. Klíčovým hybatelem úspěchu je tvorba a implementace efektivních online marketingových strategií. 

Tento kurz vám pomůže vytvořit měřitelnou, dobře promyšlenou strategii digitálního marketingu včetně uceleného plánu pro vaši společnost či organizaci. Kurz uvítá každý, kdo je zodpovědný za plánování digitálních strategií nebo kdo se této činnosti chce věnovat v budoucnu a potřebuje získat komplexní pohled na tuto oblast.

V třiceti hodinách našeho kurzu se podrobně seznámíte s těmito tématy:

Modul č. 01: ÚVOD DO STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ
Tento modul představuje digitální komunikaci a způsoby, jak ji měřit a zahrnout do celkové marketingové strategie.

Digitální komunikace dnes velmi ovlivňuje marketingové aktivity firem, a proto cílem tohoto modulu je:

 • představit online prostředí v širších souvislostech
 • seznámit se základními pojmy tohoto oboru
 • poskytnout potřebných znalostí digitálního marketingu

Modul č. 02: TRADIČNÍ KOMUNIKACE
Modul zkoumá komunikaci před příchodem digitálních médií a to, jak se vyvíjela v průběhu let. Ukazuje silné stránky tradiční komunikace i její limity, vysvětluje, jak je tradiční komunikace zobecňující ve svém přístupu k zákazníkům.

V tomto modulu si připomenete:
 • jak složité je měřit efektivitu tradiční komunikace
 • jak problematické je její zacílení
 • jak propojit tradiční i digitální formu komunikace
 • jak připravit co nejefektivnější marketingovou kampaň

Modul č. 03: DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE 
Modul popisuje kanály využívané pro digitální marketingové kampaně, všímá se jejich výhod, nevýhod a vhodnosti použití.

Modul se zabývá těmito kanály:
 • optimalizace pro vyhledávače (SEO)
 • PPC reklama
 • e-mailový marketing
 • display reklama
 • sociální sítě (Facebook, Twitter, LinkedIn)

Modul č. 04: DIGITÁLNÍ KANÁLY 
V tomto modulu se naučíte plánovat a implementovat digitální kanály do své online marketingové strategie. Ukážeme vám, jak zapojovat zákazníky do vaší online komunikace a propojovat ji s tradičními nástroji offline marketingu.

V modulu projdete:
 • SEO (Search Engine Optimisation)
 • PPC (Pay-Per-Click) reklamy
 • e-mailový marketing
 • display reklamu
 • sociální sítě (Facebook, Twitter a LinkedIn)
 • potřebnou terminologii a know-how k jejímu využití v rámci digitální marketingové strategie
 • sociální zákaznický servis (komunikaci prostřednictvím sociálních sítí)
 • úskalí při práci se sociálními sítěmi

Modul č. 05: ROZPOČET
Rozpočet patří mezi klíčové prvky při plánování a nastavování digitální marketingové strategie a je mu proto věnován celý modul.

Alokace rozpočtu souvisí s příležitostmi, které nabízí online marketing. V modulu se seznámíte:
 • s digitálními snadno implementovatelnými a finančně nenáročnými marketingovými technikami
 • s placenými kanály, jejichž prostřednictvím můžete zajistit růst vašeho profilu a naplnění vaší strategie
 • s užitečnými analytickými nástroji

Modul č. 06: SPOLUPRACOVNÍCI
Zapojení těch správných a schopných lidí je základem úspěšné implementace vaší digitální marketingové strategie.

Tento modul představuje:
 • nové role, zodpovědnosti a výzvy, které souvisí s digitálním marketingem (při výběru lidí do vašeho týmu k nim musí být přihlíženo)
 • výzvy v podobě implementace a integrace digitální komunikace do vaší společnosti
 • standardy pro bezpečnou správu digitální komunikace, pravidelný monitoring a využití sociálních sítí
 • formáty reklam s ohledem na zařízení, kde se reklamy zobrazují: mobil, desktop a tablet
 • zacílení reklamy pomocí jazyka a regionu v případě lokálních reklamních kampaní
 • řízení komerčně úspěšné kampaně, vyhodnocování jejích výsledků

Modul č. 07: RIZIKA A REPUTACE
V tomto modulu se seznámíte s nejaktuálnějšími statistikami regionálního, národního i světového pokrytí internetovým připojením a ujasníte si klíčové trendy v komunikaci na sociálních sítích, v mobilním marketingu a Search marketingu.

Cílem modulu je:
 • ujasnění rizik, jako jsou krádež identity, sociální inženýrství, padělání, stalking, sexuální harašení, pomluvy
 • představení počítačových bezpečnostních rizik typu malware a hacking
 • seznámení s nástroji pro monitoring reputace
 • uvědomění si důležitosti dobré reputace v digitálním marketingu na firemní úrovni i na úrovni značky

Modul č. 08: ANALÝZY
Tento modul představuje možnosti měření úspěšnosti vašich aktivit na poli digitální komunikace.

Probíraná témata:
 • možnosti měření úspěšnosti aktivit na poli digitální komunikace
 • klíčové pojmy a koncepty analytiky, terminologie
 • využití analýzy k monitoringu online návštěvnosti nebo měření spokojenosti a zaujetí zákazníků
 • výhody implementace formálního analytického programu ve společnosti
 • pojem KPI (Key Performance Indicator) a jeho využití v rámci analýzy různých digitálních kanálů

Modul č. 09: NASTAVENÍ ANALYTIKY
Tento modul představí způsoby měření, monitorování a optimalizace digitálních marketingových kampaní.

Účastníci se seznámí:
 • s nastavením účtů a cílů
 • s měřicími kódy a důležitými metrikami
 • s přehledy pro měření chování návštěvníků na webu v Google Analytics
 • s reporty výkonnosti webových stránek
 • s webovou analytikou jako samostatnou disciplínou a s jejími nástroji a funkcemi

Modul č. 10: FORMULOVÁNÍ STRATEGIE A PLÁNU
Tento modul shrnuje všechny znalosti kurzu Strategie a plánování s cílem implementovat úspěšnou digitální marketingovou strategii do strategie vaší společnosti.

S využitím nově nabytých znalostí a dovedností budete schopni sestavit jasný a dobře promyšlený marketingový plán. 
Modul má 3 části:
 • 1. část modulu zahrnuje situační analýzy založené na procesu shromažďování informací o aktuálních aktivitách digitální komunikace
 • 2. část ukáže, jak definovat sadu smysluplných cílů pro různé oblasti
 • 3. část vyzdvihne důležitost pravidelných analýz a monitoringu výkonnosti digitální komunikace vaší společnosti

 

Přínosy kurzu Stategie a plánování

 • lektoři kurzu jsou renomovaní odborníci s praxí v online marketingu
 • metodicky provázané moduly
 • práce s případovými studiemi a příklady z online praxe
 • obsah kurzu je neustále aktualizován dle posledních světových trendů online marketingu

Komu je kurz určen

Certifikovaný kurz Strategie a plánování je ideální pro každého, kdo fandí online marketingu a uvažuje o kariéře v e-commerce sektoru. Využije ho každý, kdo je zodpovědný za plánování digitálních strategií nebo kdo se této činnosti chce věnovat v budoucnu a potřebuje získat komplexní pohled na tuto oblast.

Nejste si jistí, zda je kurz vhodný právě pro vás?
Máte konkrétní problém a chcete vědět, jak vám s ním můžeme pomoci?

Kontaktujte nás. Zodpovíme všechny vaše dotazy. Poskytneme doplňující informace.

 • Zavolejte nám a my vám poradíme Mgr. Klára Zumrová, +420 602 223 002
 • Napište nám své dotazy do formuláře
 • Nezávazně si rezervujte místo přes formulář

Zajímáte se o digitální marketing? Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte v obraze.

Potřebujete osvěžit terminologii z oblasti digitálního marketingu? Stáhněte si slovník.

Chcete vědět, jak jste na tom se znalostmi digitálního marketingu? Otestujte se!

Vyberte si kurz z oblasti online/digitálního marketingu: