Analytika - terminologie

Analytika - terminologie

Chcete poslat souhrnný slovník digitálního marketingu v pdf? Stačí vyplnit tento formulář.

Otestujte své znalosti digitálního marketingu!

EN Description CZ Vysvětlení
% New Visits The percentage of visits that were first-time visits (from people who had never visited your site before). % nových návštěv Procento návštěv, které byly na webu poprvé (od návštěvníků, kteří ještě nenavštívili web).
Average Visit Duration The average duration of a  session Průměrná doba návštěvy Průměrná doba trvání jedné session (návštěvy)
Bounce Rate The percentage of single-page visits (i.e. visits in which the person left your site from the entrance page). Míra okamžitého opuštění Míra okamžitého opuštění je procentuální hodnota návštěv jedné stránky (tj. návštěv, při kterých uživatel opustil váš web ze vstupní stránky bez jakékoli interakce s danou stránkou).
Cookie A text file placed on a web user's hard drive by a website to remember data about the website's user. Cookie Malý textový soubor, který se ukládá na počítači návštěvníka webu. Soubor obsahuje např. data o tom, že daný návštěvník byl na konkrétním webu.
Entry Page The entry page is the first page viewed by a website visitor. Vstupní stránka První stránka, kterou návštěvník při dané návštěvě zobrazil.
Exit Point The exit page is the last page viewed by a website visitor. Výstupní stránka Poslední stránka, kterou návštěvník při dané návštěvě zobrazil.
Exit Rate Exit Rate is the percentage that were the last in the session. Míra odchodu Míra odchodu představuje procentuální podíl případů, kdy byla daná stránka poslední navštívenou stránkou, vzhledem k celkovému počtu zobrazení stránky.
Filters Filters are rules defined to query information from the analytics database. Filtry Filtry jsou pravidla, podle kterých chceme zobrazovat analytická data.
Funnel Funnel refers to the pathway visitors follow on a website towards a conversion point. Trychtýř Trychtýř zobrazuje typickou cestu návštěvníků, kterou procházejí při cestě ke konverzi.
Page Views The total number of pages viewed. Repeated views of a single page are counted. Shlédnutí stránky Celkový počet shlédnutí stránky. Opakovaná shlédnutí jedné stránky se sčítají.
Pages/Visit The average number of pages viewed during a visit to your site. Repeated views of a single page are counted. Počet stránek za návštěvu Průměrný počet shlédnutých stránek v rámci jedné návštěvy webu. Opakovaná shlédnutí jedné stránky se sčítají.
Unique Visitors The number of unduplicated (counted only once) visitors to your website over the course of a specified time period. Unikátní návštěvníci Počet neduplicitních (započtených pouze jednou) návštěvníků vašeho webu v průběhu měřeného období.
Conversion A conversion occurs when a user completes an action on your site, such as buying something or requesting more information, download, filling in a form,  contact, newsletter subscription etc. Konverze Konverzí je myšleno splnění jakékoliv akce, kterou chce majitel webu změřit. Obvykle jde o nákup, žádost o více informací, stažení, vyplnění formuláře, kontakt, přihlášení do newsletteru.
Visit The total number of times that a  User (a device) has engaged in a single burst of activity with less than 30 minutes between requests for content. A new visit occurs when the gap between requests for content is at least 30 minutes. Návštěva Zobrazení obsahu webu během určitého časového období (obvykle do 30 minut). Po vypršení této doby se započítává další návštěva.
Analytics Analytics is the collection, measurement and analysis of digital marketing and website data. Analytika Analytika je shromažďování, měření a analyzování dat z digitálního marketingu a webů.