PPC reklama ve vyhledávačích - terminologie

PPC reklama ve vyhledávačích - terminologie

Chcete poslat souhrnný slovník digitálního marketingu v pdf? Stačí vyplnit tento formulář.

Otestujte své znalosti digitálního marketingu!

EN Description CZ Vysvětlení
Average Position The position on a search results page where your ad appears for each of your keywords. Průměrná pozice Průměrná pozice ukazuje průměr z pozic, na kterých se inzerát pro vybrané slovo zobrazoval.
Networks A system that aggregates ad inventory from publishers and operators to efficiently match the inventory with advertiser demand. / You can choose where on the Internet your ads will appear. Ads can appear on Google's Search Network, Display Network, or both. The Search Network includes Google and other search sites. Ads can appear beside or above search results for keywords that you choose. The Display Network includes a collection of websites that have partnered with Google (display partners), YouTube and specific Google properties that display AdWords ads. Reklamní sítě Systém, který sdružuje reklamní prostory (inventory) publisherů a operátorů, pro efektivní spojení reklamního prostoru s poptávkou inzerenta. / U PPC reklamy je možné určit, ve které reklamní síti se budou inzeráty zobrazovat. U Google jde o "Search network" – vyhledávací síť a"Display Network" – obsahová síť (GDN). U Seznamu je to obdobné. Vyhledávací síť zahrnuje Google a další weby, kde se zobrazuje jejich vyhledávání. Zde se reklama zobrazuje vedle či nad výsledky vyhledávání. Obsahová síť obsahuje soubor tisíců webů, které jsou zapojeny jako partneři Google (display partners), Youtube a speciální místa Google. V této síti se zobrazují obvykle bannery.
Paid search Search engine results which are sponsored, or paid for in some way. Placené výsledky vyhledávání Výsledky vyhledávání, kde se platí za umístění a věnuje se mu PPC reklama.
Quality Score Quality Score is a measure of relevance for your ad, keyword, or webpage. Skóre kvality Skóre kvality je metrika PPC reklamy, která udává kvalitu a relevanci reklamního sdělení, klíčového slova a cílové stránky.
Search Engine Marketing Advertising on a search engine in a bid to drive traffic to a website, only paying when someone clicks on your ad. Marketing ve vyhledávačích – PPC. Reklama ve vyhledávačích, jejímž cílem je získat návštěvnost pro určitý web. V případě PPC se v rámci této reklamy platí za proklik (až po konkrétním prokliku na web).
Keyword The keywords you choose are the terms or phrases you want to "trigger" your ad to appear. Klíčové slovo/fráze Klíčová slova jsou vybraná slova či skupiny slov, po jejichž zadání do prohlížeče se má zobrazit váš inzerát/web na předních místech ve vyhledávačích.
Click If a customer sees your ad and clicks on it to learn more or to do business with you, it's recorded in your account as a click.  The measurement of a mouse click on a hyperlink. Proklik Pokud uživatel vyhledávače uvidí vaši reklamu (či odkaz) a klikne, aby se dozvěděl více o vaší nabídce, toto kliknutí je zaznamenáno do vašeho reklamního účtu jako Proklik.
Campaign & Ad Group AdWords accounts are organized into campaigns and ad groups. You start with one campaign which has its own daily budget and targeting preferences. As you expand your advertising, you add more campaigns or ad groups, which are sets of related ads, keywords and placements within a campaign. Kampaně a reklamní sestavy AdWords/Sklik účet je organizován do kampaní a reklamních sestav, ve kterých jsou umístěna relevantní klíčová slova reklamy. Každá kampaň může mít svůj vlastní reklamní rozpočet a cílení.
Click-Through-Rate (CTR) Click –Through-Rate (CTR) is the number of clicks your ad receives divided by the number of times your ad is shown (impressions). Míra prokliku Míra prokliku (Click-Through-Rate, CTR) je poměr mezi celkovým počtem zobrazení reklam a  počtem prokliků, vyjádřeno v procentech.
Cost-Per-Click (CPC) With Cost-Per-Click (CPC) pricing, you pay only when someone clicks on your ad. Cena za klik Cena za klik uvádí, kolik jste zaplatili za každé kliknutí.
Impression (Impr.) The number of times an ad is displayed to a user (on Google or the Google Network, or associated plaforms Zobrazení (imprese) Počet zobrazení reklamy návštěvníkovi
Conversion A conversion occurs when a user completes an action on your site, such as buying something or requesting more information, download, filling in a form,  contact, newsletter subscription etc. Konverze Konverzí je myšleno splnění jakékoliv akce, kterou chce majitel webu změřit. Obvykle jde o nákup, žádost o více informací, stažení, vyplnění formuláře, kontakt, přihlášení do newsletteru.