POVEZ II

POVEZ II

Nové možnosti financování vzdělávání v roce 2016

Zajistěte si vyšší konkurenceschopnost získáním financí na zvýšení kvalifikace vašich zaměstnanců - buďte lákavým zaměstnavatelem a upevněte svoji pozici na trhu! Program POVEZ II vám to umožní již od března 2016.

Přínosy programu POVEZ II:

 • nabízí možnost investovat do vzdělávání zaměstnanců s využitím externích zdrojů financování
 • zvyšuje konkurenceschopnost firem díky kvalitním/kvalifikovaným zaměsntancům
 • oproti svým „předchůdcům“ má mírnější podmínky pro vstup do projektu

Co můžete získat?

1. Příspěvek na vzdělávání zaměstnanců

 • odborné vzdělávání zaměřené na rozšíření nebo udržení kvalifikace
 • soft skills pouze s adekvátním odůvodněním s vazbou na prorůstový potenciál firmy
 • odborná jazyková výuka související s pracovní činností max. v délce 3 měsíců
 • vzdělávání nových zaměstnanců - příprava na konkrétní pracovní pozici
 • vzdělávání stávajících zaměstnanců - podpora udržitelnosti pracovních míst
Vzdělávání zaměstnanců je možné zajistit externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude kurzovné) nebo interními lektory zaměstnavatele (uznatelným budou mzdové náklady lektora do stanoveného limitu).

2. Příspěvek na úhradu mzdových nákladů účastníků vzdělávání

Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

Příklady okruhů vzdělávání, které lze hradit z projektu:

 • logistika
 • ekonomika a finančnictví
 • účetnictví a administrativa
 • práce ve službách
 • marketingové vzdělávání
 • počítačové kurzy
 • výuka angličtiny
 • rekvalifikační kurzy
 • další profesní vzdělávání
POVEZ - příležitost pro firemní vzdělávání

Přehled kurzů, které lze hradit z POVEZ II najdete zde

Vše o našem firemním vzdělávání si přečtěte zde

Cíl nového programu projektu

Cílem zůstává podpora vzdělanosti zaměstnanců v podporovaných odvětvích. Zvýšení vzdělanosti zaměstnanců znamená nejen jejich lepší uplatnění na trhu práce, ale je také základem pro zvýšení konkurenceschopnosti každé společnosti, která své zaměstnance vzdělává.

 1. Tento program je známý z minulých programových období a neměl by obsahovat zásadní změny. Podpora bude poskytována na vzdělávání zaměstnanců na celém území ČR s výjimkou zaměstnanců s místem výkonu práce na území hl. m. Prahy.
 2. Žadatel musí doložit doklady o bezdlužnosti (zdravotní pojišťovny, ČSSZ, finanční a celní úřad).
 3. Podávání žádostí by mělo být podle úředníků MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) zahájeno během 1. čtvrtletní 2016.
 4. Jedinou avizovanou změnou je s největší pravděpodobností nutná finanční spoluúčast žadatele, a to ve výši 15 % z ceny vzdělávací aktivity.

Více informací o projektu POVEZ najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Jak vám můžeme pomoci

 • Identifikujeme vaše vzdělávací potřeby – provedeme analýzu a předložíme výstupy

 • Doporučíme vám a nabídneme odpovídající akreditované a odborné kurzy

 • Sestavíme pro vás kurzy přímo na míru

 • Zkonzultujeme s vámi váš vzdělávací záměr, a to ve smyslu reálnosti udělení podpory

 • Poradíme, jak sepsat bezchybnou žádost o dotaci

Kontakt pro nezávaznou schůzku:

Mgr. Klára Zumrová
E-mail: klara.zumrova@icv.cz
Mobil: +420 602 223 002

 
 *Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby odpovědi na tuto zprávu.
* povinné položky

KONTROLNÍ KÓD

Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku