Oprava rozbitých týmů<br>- netradiční firemní teambuilding

Oprava rozbitých týmů
- netradiční firemní teambuilding

Máte ve své firmě týmy lidí, které nepodávají patřičný výkon, protože to v nich lidsky "nefunguje"? 

Situace:

V oddělení je 8 děvčat, kancelář mají u lesa malinko odtrženou od zbytku firmy. Každá z děvčat se "nemusí" s jednou či více kolegyněmi, nespolupracují, dělají si naschvály, vznikají pnutí. Děvčata nechodí do práce ráda, oddělení je ochromené a firmě utíkají peníze. Klient potřebuje připravit takový návrh řešení, který by situaci ideálně vyřešil, příp. alespoň výrazně zlepšil.

Navrhovaný postup:

Špatnou spoluprací týmu unikají firmě peníze. Navrhované řešení je sice investicí poměrně vysokou, ale výsledkem by měla být úspora díky vyřešení situace. Ať už stmelením týmu, nebo učiněnými opatřeními.

1. Setkání s HR manažerkou a členkami týmu

 • Trenér se sejde s HR manažerkou. Společně vyladí představy o dalším postupu. Trenér si vyslechne popis situace i opatření, která už manažerka udělala. (2 hodiny)
 • Následovat bude 40minutové setkání se všemi členkami týmu. (6 hodin)
 • Mají možnost popsat situaci ze svého úhlu pohledu. Trenér lépe pochopí situaci, dá jim možnost říct svůj pohled a pokusí se je získat pro spolupráci. Také na ně přenese odpovědnost za řešení situace. Děvčata by si měla uvědomit dopad současného stavu na fungování firmy a převzít spoluodpovědnost za řešení.

2. Dvoudenní teambuilding

 • Teambuilding bude založený na technikách podporujících vznik bezpečného prostředí a diskusi.
 • Cílem technik během prvního dne bude dát prostor týmu, aby si vyříkal, co je potřeba. Vyříkat si staré křivdy. Techniky provokují k diskusím a k tomu, aby šly tyto diskuse skutečně do hloubky, k podstatě problémů.
 • Druhý den bude směřovat k řešení situace. Děvčata si mnohem více uvědomí, jak nutná je jejich spolupráce, jak se vzájemně potřebují a najdou cesty, jak lépe spolupracovat a respektovat se.

3. Follow-up/koučování

 • Zkušenosti ukazují, že pokud nenásleduje další spolupráce, efekt teambuildingu vydrží maximálně několik dní až týdnů. Po prvních konfliktech se situace vrací do starých kolejí.
 • Doporučujeme proto následné individuální koučování. Během něj budou mít děvčata možnost pracovat na sobě, na situacích, které potřebují změnit, na svém vlastním myšlení a rozvoji. Mají možnost pracovat i na tom, co v týmu sdělovat nechtějí.
 • Počet dnů si stanovíte vy. Během jednoho dne je možné věnovat se všem osmi členkám týmu (8 x 55 minut). Je ideální, když má každá z nich možnost alespoň dvou až tří setkání.

Možné výstupy:

 1. Stmelení: V případě, že účastnice budou ochotné převzít spoluodpovědnost za řešení situace a budou přístupné spolupráci, tým se podaří stmelit.
 2. Respekt: Další variantou je situace, kdy objektivně nebude možné dosáhnout přátelských vztahů v kolektivu, ale kolegyně se budou alespoň respektovat, protože si budou uvědomovat vzájemnou propojenost a také dopad na firmu, pokud by se tak nedělo.
 3. Nespolupráce: Reálná je také varianta, kdy se nepodaří stávající tým stmelit, protože situace bude natolik vážná, že kolegyně nebudou ochotné hledat společně řešení, jak dál fungovat. V takovém případě trenér nabídne HR manažerce a vedení své poznatky ze vzájemných setkání a navrhne další možnosti řešení. Z našich zkušeností ale vyplývá, že taková situace zpravidla NENASTÁVÁ. V průběhu setkávání se většinou podaří dosáhnout toho, že si účastníci uvědomí kontext celé situace i rizika, která by jim vyplývala z nespolupráce a najdou si k sobě cestu.

Komu je kurz určen

Kurz využijí ti, kterým záleží na dobré pracovní atmosféře a dobrých pracovních i lidských vztazích mezi lidmi/zaměstnanci/podřízenými. Tyto 2 faktory totiž přímo úměrně ovlivňují výkon celé firmy.

Místo konání

Kurz probíhá v prostorách klienta.

Reference

Gefco: V této společnosti lektor pracoval s dvěma znepřátelenými týmy. Vázla v nich komunikace, týmy si konkurovaly, místo aby spolupracovaly. Přitom jejich práce na sebe navazovala. Firma tak přicházela o obrovské finanční částky, protože od ní odcházeli nespokojení klienti. Díky výše popsanému postupu se podařilo získat členy obou týmů k vzájemné spolupráci a během několika týdnů se to projevilo i na obratu firmy a spokojenosti lidí.

Wüstenrot: Manažerovi se rozpadl tým. Firma totiž prodala část svého portfolia konkurenci. Část týmu odcházela na nové působiště, část zůstávala ve Wüstenrotu. Manažer chtěl dosáhnout toho, že lidé, kteří odcházejí, si budou věřit, že i v nové firmě se jim bude dařit. U části týmu, která zůstává, chtěl dosáhnout toho, že se i v polovičním počtu ujmou své práce tak, že firma bude dál prosperovat. Během teambuildingu měli jednotliví účastníci možnost uvědomit si svůj vlastní přínos firmě, lépe pochopit kolegy, vyříkat si staré křivdy a naladit se na nové formy spolupráce. Odcházeli stmelení a v současné době tým, který zůstal, funguje i v novém složení bez problémů.

Lektor kurzu – Mgr. Jiří Daníček

Jiří Daníček
 • Má za sebou 10 let praxe jako kouč, trenér komunikačních, obchodních, manažerských dovedností.

 • Absolvoval výcvik profesionálních koučů a výcvik v systemickém koučování, které umožňuje vidět v týmu skrytá ohniska konfliktů a aktivně s nimi pracovat.

 • Studuje MBA program Řízení lidských zdrojů, účastní se pětiletého psychoterapeutického výcviku (integrativní přístup), který umožňuje volitnejlepší přístup pro danou skupinu.
 • Vystudoval sociální a mediální komunikaci na Univerzitě J. A. Komenského. 12 let pracoval v médiích (Česká televize, TV Prima a Rádio Impuls). V současné době se věnuje koučování a lektorské činnosti. Specializuje se především na krizovou komunikaci a zvládání emocí. Je absolventem výcviku profesionálních koučů ACE Practitioner, certifikovaným profesionálním koučem a držitelem Certificate in the Fundamentals of Systemic Coaching and Constellations ICF.

  Zajímá vás toto firemní vzdělávání? Jsme tu pro vás! Kontaktujte nás!

  Kontakty pro nezávaznou schůzku:

  Mgr. Klára Zumrová

  E-mail: klara.zumrova@icv.cz
  Mobil: +420 602 223 002
   *  Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby odpovědi na tuto zprávu.
  * povinné položky

  KONTROLNÍ KÓD

  Opište prosím do políčka formuláře
  text z obrázku