Profesionální vedení lidí - čas pro skutečnou změnu

Profesionální vedení lidí - čas pro skutečnou změnu

Intenzivní výcvik v manažerských technikách

Ucelený program, umožňující účastníkům osvojit si postupy a techniky, díky kterým zvládnou i ty „lidsky“ nejobtížnější situace v práci manažera. Cílem výcviku je změna vedoucího pracovníka v profesionálního lídra. Díky nově získaným dovednostem a moderním přístupům si mohou účastníci vytvořit vlastní a především účinný styl profesionálního vedení lidí. Výcvik je založený na sebezkušenosti, sebepoznání a vyzkoušení všech dovedností v praxi. Manažeři již během kurzu objeví svůj skrytý potenciál a budou schopni pracovat se svými týmy jako skuteční lídři.

Co vám výcvik přinese

 • Získáte řadu zpětných vazeb umožňujících váš další rozvoj
 • Osvojíte si techniky profesionálních koučů, mentorů a terapeutů
 • Posílíte své silné stránky a zapracujete na těch slabých
 • Naučíte se dobré sebereflexi
 • Získáte zpětnou vazbu ke svému vlastnímu manažerskému stylu
 • Najdete si svůj nový manažerský styl

Jak výcvik probíhá

Výcvik má 4 moduly. Každý účastník odevzdá do čtrnácti dnů od každého modulu sebereflexi s popisem svých zkušeností s aplikací nových dovedností do praxe. Získá k ní od lektorů zpětnou vazbu včetně doporučení pro další rozvoj. Výcvik je ukončen závěrečnou zkouškou a udělením certifikátu.

Obsah výcviku

1. modul

Seznámí se základy koučování a mentoringu, ukáže, jak je využít pro nové i stávající pracovníky. Díky vlastnímu prožitku jednotlivých technik se účastníci naučí lépe aktivně naslouchat a podávat zpětnou vazbu tak, aby neubližovala, ale motivovala.

1. den: Základy manažerského koučování

 • Model GROW
 • Principy práce s podřízeným zaměřené na řešení
 • Laser koučování pro situace, kdy potřebujeme dosáhnout rychlých výsledků
 • Trénink aktivního naslouchání

2. den: Mentoring v manažerské praxi

 • Principy mentoringu
 • Využití mentoringu v průběhu adaptačního procesu
 • Profesionální podávání zpětné vazby
 • Vyjasnění pojmů kompetence, pracovní pozice a pracovní role

 


 

2. modul

Ukáže různé přístupy a techniky práce s lidmi, jejichž cílem je změnit myšlení a chování lidí. Nabídne  také techniky, efektivní ve chvíli, kdy je podřízený zablokovaný a nevíme, jak ho znovu motivovat.

1. den: Mediační a facilitační techniky pro manažery

 • Práce s vlastními emocemi a s emocemi druhých
 • Mediační techniky pro vyjednávání s podřízenými, kolegy a s klienty
 • Facilitační techniky pro vedení projektů nebo porad

2. den: Integrativní přístup v praxi manažera

 • Hlubinné koučování
 • Využití principů Gestalt
 • Techniky, vhodné ke změně myšlení nebo chování a přístupu lidí
 • Narativní koučování
 • Identifikace vlastního manažerského stylu

 


 

3. modul

Připraví účastníky pro efektivní práci se skupinou, naučí dobře číst skupinové role a zvládat rozdílnosti mezi jednotlivými lidmi. Manažeři tak zvládnou i obtížně řešitelné situace.

1. den: Profesionální práce se skupinou

 • Chyby ve čtení jednotlivců
 • Typologie pro manažery
 • Práce se skupinovou dynamikou
 • Čtení rolí ve skupině

2. den: Systemický přístup v praxi manažera

 • Základní principy systemického přístupu
 • Konstelační techniky pro manažerskou praxi
 • Schopnost číst nejasné týmové situace
 • Schopnost pomocí systemického přístupu stmelovat tým

 


 

4. modul

Naučí, jak přistupovat k měření a řízení výkonů podřízených, jak je povzbudit a motivovat.

1. den: Měření a řízení výkonu týmů

 • Naučíme se jasně stanovit měřitelná kritéria výkonnosti
 • Ukážeme si, jak kritéria kalibrovat, aby byla porovnatelná
 • Naučíme se, jak tato kritéria používat k řízení výkonnosti týmů
 • Ukážeme si, jak osvojené techniky využívat k řízení výkonnosti týmů

2. den: Kreativní techniky

 • Techniky pro povzbuzení kreativity při řešení problémů
 • Techniky pro stress management
 • Techniky pro time management
 • Techniky pro posílení motivace

 

Komu je kurz určen

 • Manažerům, kteří chtějí být motivovaní a dobře vést svůj tým úspěšných obchodníků
 • Podnikatelům, kteří vedou střední a malé firmy Místo konání Kurz probíhá v prostorách klienta
 • Každému, kdo se chce stát lídrem

 

Lektoři kurzu

Mgr. Jiří Daníček

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Daníček
Vystudoval sociální a mediální komunikaci na Univerzitě J. A. Komenského. 12 let pracoval v médiích (Česká televize, TV Prima a Rádio Impuls). V současné době se věnuje koučování a lektorské činnosti. Specializuje se především na krizovou komunikaci a zvládání emocí. Má za sebou 10 let praxe jako kouč, trenér komunikačních, obchodních, manažerských dovedností. Je absolventem výcviku profesionálních koučů ACE Practitioner, certifikovaným profesionálním koučem a držitelem Certificate in the Fundamentals of Systemic Coaching and Constellations ICF. Studuje MBA program Řízení lidských zdrojů a účastní se pětiletého psychoterapeutického výcviku.


Mgr. Klára Zumrová

 

Klára Zumrová
Vystudovala Andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského, další vzděláním je výcvik profesionálních koučů, jednoletý sebezkušenostní výcvik, roční výcvik pro seniorní kouče. Pracuje s jednotlivci a týmy při dosahování jejich cílů. Je zaměřená na potenciál každého člověka. Díky potenciálu a vnitřním zdrojům lidé dosahují reálných zlepšení, ať se jedná o pracovní nebo soukromou oblast. 14 let praxe v obchodní sféře, 12 let personální praxe (celý proces výběru zaměstnanců a jejich adaptace, školení), 2 roky praxe v koučování. Stovky rozhovorů s lidmi ji naučily filtrovat to podstatné a rozlišovat užitečné od zajímavého. Při práci s klienty tak neztrácí čas a jde nejkratší cestou k cíli.

Zajímá vás toto firemní vzdělávání? Jsme tu pro vás! Kontaktujte nás!

 

Kontakty pro nezávaznou schůzku:

Mgr. Klára Zumrová
E-mail: klara.zumrova@icv.cz
Mobil: +420 602 223 002
 *Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby odpovědi na tuto zprávu.
* povinné položky

KONTROLNÍ KÓD

Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku