Vzdělávání pro neziskové organizace

Vzdělávání pro neziskové organizace

Víte, že i neziskové organizace si nyní mohou zažádat o finance na vzdělávání svých zaměstnanců v rámci POVEZ II?

31. 3. 2016 odstartoval rozsáhlý projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II). Je zaměřen na udržení a zvýšení kvalifikace, odbornosti a flexibility zaměstnanců, a to formou jejich vzdělávání. Do programu POVEZ II se nově mohou přihlásit i neziskové organizace a zažádat si o finance na vzdělávání svých zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Více informací o programu POVEZ II najdete zde.

Nabídku kurzů pro neziskové organizace, které lze hradit z programu POVEZ II:

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (1 den, cena: 3 990  Kč bez DPH)

Tento kurz je určen všem, kteří chtějí strategicky vést svoji organizaci, plánovat její rozvoj a směřovat k vytyčeným cílům. Jak takovou strategii stanovit? Jak ji pak zavést do organizace, aby to nebyl jen mrtvý dokument či vize lídra? Jak motivovat ostatní, aby se chtěli na strategickém rozvoji organizace podílet a svojí každodenní prací drželi společný vytyčený směr? A kdy naopak strategii raději nevytvářet?

CO SE NAUČÍTE:

 • Poznáte, jak vytvořit strategii, jaké k tomu potřebujete podklady, jak vypadá kvalitní strategický plán
 • Dozvíte se vše o zpracování populární SWOT analýzy
 • Seznámíte se s tipy a triky vycházejícími z praxe lektorky, která realizovala desítky strategických plánů pro neziskové organizace po celé republice

OBSAH:

 • Kdo se má SWOT analýzy účastnit, aby data byla co nejobjektivnější
 • Jak sbírat data, jaké použít metody
 • Jak předejít manipulaci dat ve SWOT analýze
 • Jak překlopit výsledná data do formulace dlouhodobých cílů – aby se SWOT analýza nestala jen dokumentem pro dokument – zde se naučíte techniku, jak z ní vytvořit realizovatelné cíle
 • Zpracování Bostonské matice pro plánování fundrisingu – 5 minutová grafická analýza finančních zdrojů včetně prognózy a doporučení, kam se ubírat
 • Know-how, jak vytvořit strategický a následně akční plán pro vaši organizaci a jak ho prolnout s každodenním řízením ihned po vytvoření strategie.

LEKTOR: Irena Swiecicky

Konzultantka a koučka, původním povoláním divadelní režisérka a vystudovaná zpěvačka se specializuje na prezentační a vyjednávací dovednosti, práci s hlasem, řeč těla, lektorské dovednosti a komunikaci. Již několik let koučuje manažery především ze sféry sociálních služeb a úřadů (MHMP, MKČR). Působí jako hlavní lektorka a garantka kvality Manažerské akademie MKČR a půlročního rekvalifikačního kurzu se zaměřením na fundraising. Je členkou britského Institutu pro leadership a management a zároveň jeho akreditovaným koučem 5. stupně.

JAK PSÁT ÚČINNÉ TISKOVÉ ZPRÁVY (1 den, cena: 3 990 kč bez DPH)

Pokud chtějí být neziskové organizace úspěšné, potřebují o sobě dávat vědět. Potřebují zaujmout novináře. K tomu může být účinným nástrojem tisková zpráva. Pokud ale pro novináře není zajímavá, nemá šanci se dostat mezi čtenáře, posluchače, diváky. Naučíme se proto vymýšlet zajímavá témata a pojmout je tak, aby tisková zpráva zaujala natolik, že o vás budou novináři rádi psát.

CO SE NAUČÍTE:

 • Zjistíte, jaká témata mají potenciál zaujmout
 • Ukážeme si, jak nejlépe témata pojmout a na čem stavět
 • Seznámíme se s cílovou skupinou novinářů, abychom věděli, co chtějí
 • Najdeme řadu témat přímo ve vaší organizaci
 • Ujasníme si, na koho se obracet a jak s ním komunikovat

OBSAH:

Cílové skupiny novinářů
 • Každé médium má svou cílovou skupinu
 • Pokud ji nebudeme znát, nedokážeme nabídnout téma, které novinář zužitkuje
 • Jak novináři přemýšlejí a proč pro ně některá témata zajímavá jsou a jiná ne
 • Naučíme se vytvářet různé varianty zpráv tak, abychom zvýšili své šance
Jak hledat témata
 • Projdeme činnost vaší organizace a ukážeme si, která témata mají potenciál
 • Naučíme se říkat to, co novináři a publikum potřebují slyšet
Jak psát tiskové zprávy
 • Poznáme, jak využívat pyramidovou strukturu zprávy
 • Ukážeme si, jak vytvořit zajímavý titulek a kam patří pointa
 • Naučíme se psát poutavě, aby novinář měl s naší zprávou co nejméně práce
Trénink
 • Vybereme společně téma a budeme tvořit tiskové zprávy
 • Poskytneme si zpětnou vazbu ke zlepšení
LEKTOR: Mgr. Jiří Daníček
Vystudoval sociální a mediální komunikaci na Univerzitě J. A. Komenského. Má za sebou 12 let praxe v médiích (Česká televize, TV Prima, Rádio Impuls). Věnuje se koučování, lektorské činnosti, trénování komunikačních, obchodních, manažerských dovedností a mediálním tréninkům. Je absolventem výcviku profesionálních koučů ACE Practitioner, certifikovaným profesionálním koučem a držitelem Certificate in the Fundamentals of Systemic Coaching and Constellations ICF.

KREATIVNÍ FUNDRAISING (2 dny, cena: 6 990 Kč bez DPH)

Neziskové organizace se nemusejí potýkat s nedostatkem peněz ani na své aktivity, ani na zaplacení svých lidí. Musí ovšem umět vyhledávat finanční zdroje a o peníze si říct. Inspirujte se od lektora, který pracoval v neziskové organizaci, podílel se na jejím vedení i na získávání peněz na její aktivity.

CO SE NAUČÍTE:

 • Poznáte, jak hledat finanční zdroje (z projektů i přímo ve firmách, které mají peníze)
 • Zjistíte, jak firmu-sponzora zaujmout a dát jí důvody vás podpořit
 • Připravíte se na jednání s manažery firem a lépe pochopíte jejich uvažování
 • Odstraníte vlastní bariéry, které vás mohou brzdit, abyste si o peníze říkali
 • Zlepšíte se v argumentaci a vyjednávání, získáte sebejistotu
 • Zjistíte, jak vám ve fundraisingu mohou pomoci média a sociální sítě

OBSAH:

Kreativita v hledání finančních zdrojů
 • Jak zapojit tým do vyhledávání finančních zdrojů
 • Jak mohou pomoci sociální sítě a média
 • Jak manažeři firem uvažují a co jim za sponzorství nabídnout
 • Součástí marketingu firem bývá sociální odpovědnost – jak toho využít
Schopnost zaujmout potenciální partnery
 • Jak si zmapovat trh a potenciální zdroje financí
 • Jak jasně komunikovat o tom, co děláte
 • Jak jasně komunikovat o tom, co od partnerů žádáte
 • Jak dát firmám důvod k vaší podpoře
Obchodní a vyjednávací dovednosti
 • Jak zjistit, kdo ve firmě rozhoduje, jak přemýšlí a jak se k němu dostat
 • Jak se připravit na jednání
 • Příprava argumentace
 • Jak zaujmout v prvních větách a zájem partnera udržet
 • Práce s fakty a s emocemi
 • Využití narativní psychologie ve vyjednávání
 • Využití transakční analýzy ve vyjednávání
 • Zvládání náročných situací

LEKTOR: Mgr. Jiří Daníček
Vystudoval sociální a mediální komunikaci na Univerzitě J. A. Komenského. Má za sebou 12 let praxe v médiích (Česká televize, TV Prima, Rádio Impuls). Věnuje se koučování, lektorské činnosti, trénování komunikačních, obchodních, manažerských dovedností a mediálním tréninkům. Je absolventem výcviku profesionálních koučů ACE Practitioner, certifikovaným profesionálním koučem a držitelem Certificate in the Fundamentals of Systemic Coaching and Constellations ICF.

MARKETING NEMUSÍ STÁT ANI KORUNU (1 den, cena: 3 990 kč bez DPH)

Úspěch neziskových organizací při získávání finančních zdrojů úzce souvisí s tím, jak se veřejně prezentují. Bohaté firmy rády podporují prospěšné projekty, o kterých se ví. Média a sociální sítě nabízejí spoustu prostoru zdarma, stačí mít jen zajímavý obsah a dobře ho využít. Probojujte se na výsluní, aniž byste utráceli peníze za marketing! Jak na to vám ukáže lektor, který působil 12 let v médiích.

CO SE NAUČÍTE:

 • Pochopíte potenciál sociálních sítí
 • Naučíte se využívat content marketing
 • Díky tomu budete umět vytvářet zajímavý obsah
 • Pochopíte také, jak uvažují novináři a jak je zaujmout
 • Stanete se tak jejich partnery, kteří je zásobují zajímavými tématy

OBSAH:

Inteligentní využití sociálních sítí
 • Potenciál a možnosti nabízené sociálními sítěmi
 • Online marketing
 • Volba vhodné sociální sítě
 • Způsoby, jak získávat aktivní odběratele a fanoušky
Content marketing
 • Základy žurnalistiky a marketingu pro neziskové organizace
 • Definování cílových skupin
 • Schopnost zacílit obsah na jednotlivé cílové skupiny
 • Využití e-mail marketingu
 • Workshop: Máte spoustu zajímavých témat, kterými můžete zaujmout
 • Zajímavé články, fotky, videa – jak vytvářet obsah
Využívání mediálního prostoru
 • Jak uvažují novináři
 • Jaká témata jsou pro ně zajímavá
 • Jak svá témata přizpůsobit požadavkům novinářů
 • Jak napsat článek, který už novinář nebude muset upravovat
 • Jak se k novinářům dostat a stát se jim partnery
 • Jak se vyjadřovat při rozhovoru pro tištěná a online média
 • Jak se vyjadřovat při rozhovoru pro rádia a televize

LEKTOR: Mgr. Jiří Daníček
Vystudoval sociální a mediální komunikaci na Univerzitě J. A. Komenského. Má za sebou 12 let praxe v médiích (Česká televize, TV Prima, Rádio Impuls). Věnuje se koučování, lektorské činnosti, trénování komunikačních, obchodních, manažerských dovedností a mediálním tréninkům. Je absolventem výcviku profesionálních koučů ACE Practitioner, certifikovaným profesionálním koučem a držitelem Certificate in the Fundamentals of Systemic Coaching and Constellations ICF.

STAŇTE SE EFEKTIVNÍMI LÍDRY (2 dny, cena: 6 990 kč bez DPH)

Úspěch každé organizace závisí na kvalitních lidech. Na schopnosti lídra získávat, podporovat, motivovat, vést a efektivně využívat svých pravomocí. Zvyšte své schopnosti lídra pod vedením zkušeného trenéra a kouče, který se rozvíjí v psychoterapeutickém výcviku a studuje MBA program se zaměřením na Řízení lidských zdrojů.

CO SE NAUČÍTE:

 • Seznámíte se s účinnými manažerskými strategiemi
 • Naučíte se být pro své týmy čitelnější a srozumitelnější
 • Získáte jistotu sami v sobě a stanete se přirozenou autoritou
 • Poznáte, jak lépe spojovat lidi, aby dosahovali lepších výsledků

OBSAH:

Výkonnost týmu
 • Výkon = součin schopností, motivace a pracovních podmínek.
 • Jak motivovat? Jak posouvat lidi, kteří potřebují doplnit schopnosti?
 • Motivační versus hygienické faktory
Hierarchický model organizace
 • Hierarchie nám ukazuje, kdo má jaké pravomoci a kdo jaké povinnosti
 • Jak přenášet odpovědnost na členy svého týmu a mít jistotu, že můžeme
 • Jak vychovat samostatné členy týmu
 • Kdy a jak uplatňovat moc a kdy spíše vést
Systemický model organizace
 • Prostorový model organizace
 • Jak vidět skutečné vztahy v týmu a využít toho ve prospěch organizace
Narativní psychologie v manažerské praxi
 • Jak využít narativní psychologie k motivaci lidí
 • Jak využít narativní psychologie v jednání s týmem
Transakční analýza v manažerské praxi
 • Jak zvládat konfliktní situace
Koučování a mentoring v manažerské praxi
 • Základní koučovací a mentoringové techniky
Čitelnost manažera
 • Pracovní pozice versus pracovní role
 • SMART zadávání a vyhodnocování úkolů, efektivní zpětná vazba

LEKTOR: Mgr. Jiří Daníček
Vystudoval sociální a mediální komunikaci na Univerzitě J. A. Komenského. Má za sebou 12 let praxe v médiích (Česká televize, TV Prima, Rádio Impuls). Věnuje se koučování, lektorské činnosti, trénování komunikačních, obchodních, manažerských dovedností a mediálním tréninkům. Je absolventem výcviku profesionálních koučů ACE Practitioner, certifikovaným profesionálním koučem a držitelem Certificate in the Fundamentals of Systemic Coaching and Constellations ICF.

STMELTE SVŮJ TÝM (firemní školení na míru)

V jakémkoli lidském společenství, např. v týmu, mohou nastat náročné, konfliktní situace. Tým pak nepracuje tak, jak by mohl. Vsaďte na teambuildingové aktivity, které vám umožní vyříkat si, co potřebujete a stavět na tom, co máte společného. Nejde o přetahování na laně či podobné zábavné aktivity, ale o diskuse, které jdou do hloubky problému. Nechte se vést zkušeným lektorem a koučem, který má za sebou již mnoho úspěšných teambuildingů ve firmách.

CO VÁM TEAMBUILDING PŘINESE:

 • Trenér vytvoří bezpečné prostředí, ve kterém si můžete vyříkat, co potřebujete
 • Více si uvědomíte, jak se vzájemně potřebujete
 • Všem členům týmu se dostane potřebného respektu a uznání
 • Každý člen týmu si uvědomí svou důležitost pro dobré fungování týmu
 • Budete mnohem stmelenější a budete opět stavět na tom, co vás spojuje

PŘÍKLADY AKTIVIT:

• Týmový kruh:
Účastníci se postaví do kruhu v pořadí, v jakém do organizace přišli. Každý začne mluvit o nějakém důležitém momentu, který ho ovlivnil. Technika umožňuje uvědomit si, jak důležité je uznání toho, kdo přišel dřív a připravil nám půdu pro uznání toho, kdo přišel po nás a něčím nás obohacuje.

• Týmový řetěz:
Účastníci se postaví podle toho, jak na sebe jejich činnosti navazují. Každý z nich mluví o tom, co dělá a jak ho ovlivňuje práce kolegů okolo. Postupně pak z řetězu vytáhnu jednoho z nich (postupně každého z nich). Kolegové si více uvědomí, jak se potřebují a o kolik složitější by měli práci, nebýt ostatních. Mají možnost také pochopit, čím si vzájemně komplikují život.

• Týmový erb:
Účastníci vytvoří svůj týmový erb z čehokoli, co najdou. Měl by obsahovat něco, co je spojuje i něco, co je pro každého z nich jedinečné a čím ostatním přispívají. Více si uvědomí, jak je vidí okolí, jak mohou být užiteční jako stmelený tým, jaká je jejich důležitost pro organizaci, pro systém jako celek. Tyto popsané techniky na první pohled působí jednoduše, ale podněcují k diskusím a je úkolem trenéra všímat si důležitých momentů a vytěžit z nich maximum.

LEKTOR: Mgr. Jiří Daníček
Vystudoval sociální a mediální komunikaci na Univerzitě J. A. Komenského. Má za sebou 12 let praxe v médiích (Česká televize, TV Prima, Rádio Impuls). Věnuje se koučování, lektorské činnosti, trénování komunikačních, obchodních, manažerských dovedností a mediálním tréninkům. Je absolventem výcviku profesionálních koučů ACE Practitioner, certifikovaným profesionálním koučem a držitelem Certificate in the Fundamentals of Systemic Coaching and Constellations ICF.

ZVLÁDNĚTE ROZHOVORY PŘED MIKROFONY (2 dny, cena: 6 990 kč bez DPH)

Podařilo se vám získat pozvání do televize, rádia nebo novináři za vámi přijedou pro rozhovor či reportáž? Pak využijte potenciál rozhovoru naplno! Rádi vás to naučíme – jak si připravit obsah, jak zkrátit své myšlenky na pár sekund a přesto říct, co potřebujete, jak se chovat před kamerou a jak zvládnout rozhlasový rozhovor. Trenér tohoto kurzu má za sebou 12 let praxe v médiích a školí mediální tréninky.

CO SE NAUČÍTE:

 • Zjistíte, že prostor na rozhovor je neúprosný
 • Poznáte, jak se vejít s vyjádřením i do 12 vteřin
 • Seznámíte se s uvažováním novinářů, abyste jim uměli dát, co potřebují
 • Naučíte se formulovat důležité myšlenky v pár větách
 • Zjistíte, jak z rozhovoru vytěžit maximum a vše si také prakticky vyzkoušíte
 • Zjistíte tak, jak ještě více zlepšit své vyjadřování

OBSAH:

Jak se na rozhovor připravit

 • Mediální prostor je přesně daný. Vaše vyjádření v reportáži musí mít například maximálně 12 vteřin. Když své vyjádření nezkrátíte vy, udělá to za vás redaktor. Výsledek tak může být jiný, než jste čekali
 • Naučíte se, jak se připravit na rozhovor. Uvědomíte si, co v rozhovoru je a co není důležité a co tedy novinář vymaže.
 • Poznáte, jak se vyjadřovat, aby se rozhovor vešel do přesně vymezené stopáže a novinář neměl důvod do vašich slov zasahovat.
Jak zvládnout televizní rozhovor
 • Vyzkoušíte si televizní rozhovor s reportérem
 • Získáte zpětnou vazbu od lektora i ostatních účastníků
 • Reportér vám ukáže, jak vaše vyjádření použije, abyste věděli, co zlepšit
Jak zvládnout rozhlasový rozhovor
 • Vyzkoušíte si rozhlasový rozhovor s reportérem
 • Získáte zpětnou vazbu od lektora i ostatních účastníků)
 • Reportér vám ukáže, jak vaše vyjádření použije, abyste věděli, co zlepšit

LEKTOR: Mgr. Jiří Daníček
Vystudoval sociální a mediální komunikaci na Univerzitě J. A. Komenského. Má za sebou 12 let praxe v médiích (Česká televize, TV Prima, Rádio Impuls). Věnuje se koučování, lektorské činnosti, trénování komunikačních, obchodních, manažerských dovedností a mediálním tréninkům. Je absolventem výcviku profesionálních koučů ACE Practitioner, certifikovaným profesionálním koučem a držitelem Certificate in the Fundamentals of Systemic Coaching and Constellations ICF.

EFEKTIVNÍ DIGITÁLNÍ KANCELÁŘ (2 DNY, CENA: 6 990 kČ BEZ dph)

Pro řízení organizace je nezbytná digitální gramotnost. Až 30 % času ztrácíme tím, že na počítači objevujeme to, co pro svoji práci potřebujeme. Na kurzu se naučíte, jak založit elektronický podpis, jak pracovat s datovou schránkou, jak používat počítat efektivně pro svoji práci tak, aby nám to ušetřilo mnoho času, který potřebujeme pro jinou činnost.

CO SE NAUČÍTE:

 • Naučit se pracovat s textovými dokumenty včetně formátování a stylů (obchodní dopisy, objednávky, smlouvy, zápisy z porad, vícestránková firemní materiály)
 • Pracovat s tabulkami a obrázky v textovém dokumentu včetně jejich formátování
 • Využít hromadnou korespondenci (pozvánky, nabídky, …)
 • Naučit se základy práce v tabulkovém kalkulátoru (tabulky, grafy, …)
 • Připravit tiskové výstupy (záhlaví a zápatí, přizpůsobení a orientace obsahu listu)
 • Založit datovou schránku a požádat o elektronický podpis

OBSAH:

Vstupním předpokladem je základní znalost práce na počítači (internet, textový editor)

 • Práce s textovými dokumenty, Úprava a formátování textu, práce s odstavci, styly.
 • Práce s tabulkami – tvorba, formátování.
 • Práce s objekty – vkládání obrázků, symbolů, grafů, diagramů, …
 • Hromadná korespondence – příprava adres, příprava hromadného dokumentu, sloučení adres a dokumentu a jejich export nebo tisk.
 • Tiskové výstupy – změna orientace, okrajů, úprava záhlaví a zápatí, číslování, …
 • Revize dokumentu – kontrola pravopisu, kontrola opakujících se slov, …
 • Práce s tabulkami, práce s buňkami, sloupci, řádky; práce s více listy, …
 • Nastavení formátu buňky – text, číslo, měna, datum, procenta, …
 • Vkládání vzorců a funkcí do tabulky, tvorba a úprava vlastních vzorců.
 • Úprava tabulky – ručně a pomocí automatického formátování.
 • Práce s filtry, řazením, vyhledání údaje v listu, …
 • Tvorba, úprava a formátování grafu.
 • Předtisková příprava – nastavení orientace stránky, přizpůsobení na stránku, vložení a úprava záhlaví a zápatí tikových výstupů
 • Založení digitální schránky a získání elektronického podpisu

LEKTOR:
Výuku vedou certifikovaní lektoři IT – akreditovaní testeři ECDL, kteří mají mnohaletou praxi jak v daném oboru, tak ve vzdělávání dospělých.

CERTIFIKOVANÝ KURZ DIGITÁLNÍ MARKETING (5 dní, cena: 28 900 Kč bez DPH)

Kurz je sestaven s přihlédnutím k nejnovějším trendům a nejlepší celosvětové praxi

Jde o celosvětově nejrozšířenější akreditovaný kurz digitálního marketingu, který si neklade za cíl zvýšit kvalifikaci online specialistů, ale zaměřuje se na lidi, kteří tyto specialisty řídí a měli by jim být rovnocenným partnerem jak při zadávání práce, tak především při hodnocení výsledků. Rovněž vám pomůže nastartovat úspěšnou online kariéru, pokud s marketingem začínáte.

Kurz je produktem irské společnosti Digital Marketing Institute – celosvětově uznávané autority v oboru digitálního marketingu.  Certifikát, který je možné získat po úspěšném absolvování zkoušky, je uznáván ve více než 70 zemích světa.

Cíle kurzu

 • Pochopit, jak digitální marketing pomůže růstu vaší firmy
 • Získat přehled o tom, co obnáší plánování, tvorba a účinná správa online kampaní
 • Propojit plány digitálního marketingu s celou marketingovou strategií
 • Přivést na Vaše webové stránky/e-shop nové návštěvníky a zvýšit míru konverze
 • Zorientovat se v nabídce online aplikací a zdrojů pro tvorbu účinné webové stránky
 • Zjistit, jak se online aktivity měří a analyzují
 • Použít získané výsledky ke zlepšení výkonnosti Vašeho online marketingu

Obsah

 • Modul č. 01: Úvod do digitálního marketingu
 • Modul č. 02: Optimalizace pro vyhledávače (SEO)
 • Modul č. 03: PPC reklama ve vyhledávačích
 • Modul č. 04: E-mail marketing
 • Modul č. 05: Display reklama
 • Modul č. 06, 07: Marketing na sociálních sítích
 • Modul č. 08: Mobilní marketing
 • Modul č. 09: Analytika
 • Modul č. 10: Strategie a plánování

Podrobné informace k obsahu jednotlivých modulů najdete zde.


Zaujal vás některý z nabízených kurzů? Chystáte se využít POVEZ II a bezplatně zajistit profesní vzdělávání pracovníkům vaší organizace? Jsme tu pro vás! Kontaktujte nás!

Kontakty pro nezávaznou schůzku:

Mgr. Klára Zumrová
E-mail: klara.zumrova@icv.cz
Mobil: +420 602 223 002

 
 *Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby odpovědi na tuto zprávu.
* povinné položky

KONTROLNÍ KÓD

Opište prosím do políčka formuláře
text z obrázku