Marketing CIMA-A
17-03

Certifikovaný kurz Marketing CIMA-A vznikl ve spolupráci s Českým institutem pro marketing (CIMA) a je prvním stupněm systému komplexního a uceleného marketingového vzdělávání. Kurz umožňuje získat ucelené znalosti i praktické dovednosti pro využití správných metodických postupů a marketingových nástrojů. Využívá zkušenosti z české ekonomiky i ekonomik zahraničních, pracuje s nejnovějšími poznatky a aktuálními trendy v oblasti marketingu. Absolventi kurzu Marketing CIMA-A mají možnost složit certifikační zkoušku u Českého institutu pro marketing a získat tak diplom CIMA-A, který je uznáván ve všech státech EU.

Cíle kurzu

  • poznat důležité marketingové procesy, nástroje
    a techniky
  • poskytnout komplexní znalosti a dovednosti ihned aplikovatelné v praxi
  • upozornit na nejnovější poznatky a aktuální trendy
    v oblasti marketingu
  • posílit vaše marketingové myšlení
  • přispět k prosazování marketingových přístupů při řešení vašich úkolů

Obsah kurzu

18. 04. 2017

Úvod do marketingu  + plánování
Analýza makroprostředí

19. 04. 2017 Analýza trhu
Analýza chování zákazníka
20. 04. 2017

Analýza průmyslového trhu
Segmentace a umísťování

02. 05. 2017 Analýza konkurence
Vnitřní analýza
03. 05. 2017 Náklady a kalkulace
Základy finanční analýzy
04. 05. 2017 Marketingové strategie
Produktová a sortimentová politika
09. 05. 2017 Cenová politika
Řízení cen
10. 05. 2017 Distribuční politika
Marketing obchodu a služeb
Aplikační oblasti marketingu

24. 05. 2017 Integrovaná komunikace
Prodejní politika

25. 05. 2017 Reklama
Marketingová komunikace v online prostředí

14.-15. 06. 2017 Marketingový výzkum
Aplikace marketingového výzkumu
Shrnutí I. + II.

Závěrečná případová studie
dle zájmu a dohody Příprava na zkoušku

Vyhrazujeme si právo na změnu lektora.

Jednotlivé bloky je možné si objednat i zvlášť. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Certifikovaný kurz Marketing CIMA-A využijí pracovníci marketingových a obchodních oddělení, manažeři či podnikatelé – všichni, kdo využívají marketing ve své praxi. Kurz nevyžaduje vstupní znalosti o marketingu. Zároveň bude užitečný i zkušenějším marketérům, kteří si díky němu ujasní a rozšíří své znalosti a dovednosti.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Cena zahrnuje občerstvení po dobu celého kurzu včetně oběda.