Marketing CIMA-A
19-01

Certifikovaný kurz Marketing CIMA-A vznikl ve spolupráci s Českým institutem pro marketing (CIMA) a je prvním stupněm systému komplexního a uceleného marketingového vzdělávání. Kurz umožňuje získat ucelené znalosti i praktické dovednosti pro využití správných metodických postupů a marketingových nástrojů. Využívá zkušenosti z české ekonomiky i ekonomik zahraničních, pracuje s nejnovějšími poznatky a aktuálními trendy v oblasti marketingu. Absolventi kurzu Marketing CIMA-A mají možnost složit certifikační zkoušku u Českého institutu pro marketing a získat tak diplom CIMA-A, který je uznáván ve všech státech EU.

Cíle kurzu

 • poznat důležité marketingové procesy, nástroje
  a techniky
 • poskytnout komplexní znalosti a dovednosti ihned aplikovatelné v praxi
 • upozornit na nejnovější poznatky a aktuální trendy
  v oblasti marketingu
 • posílit vaše marketingové myšlení
 • přispět k prosazování marketingových přístupů při řešení vašich úkolů

Obsah kurzu

 

 • Úvod do marketingu  + plánování
 • Analýza makroprostředí
 • Analýza trhu
 • Analýza chování zákazníka
 • Analýza průmyslového trhu
 • Segmentace a umísťování
 • Analýza konkurence
 • Vnitřní analýza
 • Náklady a kalkulace
 • Základy finanční analýzy
 • Marketingové strategie
 • Produktová a sortimentová politika
 • Cenová politika
 • Řízení cen
 • Distribuční politika
 • Marketing obchodu a služeb
 • Aplikační oblasti marketingu
 • Integrovaná komunikace
 • Prodejní politika
 • Reklama
 • Marketingová komunikace v online prostředí
 • Marketingový výzkum
 • Aplikace marketingového výzkumu
 • Shrnutí I. + II.
 • Závěrečná případová studie
 • Příprava na zkoušku

 

Vyhrazujeme si právo na změnu lektora.

 

Termíny:

CIMA-A  19-01

19.02.2019-20.02.2019
12.03.2019-13.03.2019
02.04.2019-03.04.2019
23.04.2019-24.04.2019
14.05.2019-15.05.2019
04.06.2019-05.06.2019

CIMA-A  19-02

29.03.2019-30.03.2019

12.04.2019-13.04.2019

26.04.2019-27.04.2019

10.05.2019-11.05.2019

24.05.2019-25.05.2019

07.06.2019-08.06.2019

 

CIMA-A  19-03

17.10.2019-19.10.2019
31.11.2019-02.11.2019
21.11.2019-23.11.2019
05.12.2019-07.12.2019

06. – 07. 04.

20. – 21. 04.

11. – 12. 05.

25. – 26. 05.

01. – 02. 06.

15. – 16. 06.

Komu je kurz určen

Certifikovaný kurz Marketing CIMA-A využijí pracovníci marketingových a obchodních oddělení, manažeři či podnikatelé – všichni, kdo využívají marketing ve své praxi. Kurz nevyžaduje vstupní znalosti o marketingu. Zároveň bude užitečný i zkušenějším marketérům, kteří si díky němu ujasní a rozšíří své znalosti a dovednosti.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Cena zahrnuje občerstvení po dobu celého kurzu včetně oběda.