Marketing CIMA-A

Certifikovaný kurz Marketing CIMA-A vznikl ve spolupráci s Českým institutem pro marketing (CIMA) a je prvním stupněm systému komplexního a uceleného marketingového vzdělávání. Kurz umožňuje získat ucelené znalosti i praktické dovednosti pro využití správných metodických postupů a marketingových nástrojů. Využívá zkušenosti z české ekonomiky i ekonomik zahraničních, pracuje s nejnovějšími poznatky a aktuálními trendy v oblasti marketingu. Absolventi kurzu Marketing CIMA-A mají možnost složit certifikační zkoušku u Českého institutu pro marketing a získat tak diplom CIMA-A, který je uznáván ve všech státech EU.

Cíle kurzu

 • poznat důležité marketingové procesy, nástroje
  a techniky
 • poskytnout komplexní znalosti a dovednosti ihned aplikovatelné v praxi
 • upozornit na nejnovější poznatky a aktuální trendy
  v oblasti marketingu
 • posílit vaše marketingové myšlení
 • přispět k prosazování marketingových přístupů při řešení vašich úkolů

Obsah kurzu

 

 • Úvod do marketingu  + plánování
 • Analýza makroprostředí
 • Analýza trhu
 • Analýza chování zákazníka
 • Analýza průmyslového trhu
 • Segmentace a umísťování
 • Analýza konkurence
 • Vnitřní analýza
 • Náklady a kalkulace
 • Základy finanční analýzy
 • Marketingové strategie
 • Produktová a sortimentová politika
 • Cenová politika
 • Řízení cen
 • Distribuční politika
 • Marketing obchodu a služeb
 • Aplikační oblasti marketingu
 • Integrovaná komunikace
 • Prodejní politika
 • Reklama
 • Marketingová komunikace v online prostředí
 • Marketingový výzkum
 • Aplikace marketingového výzkumu
 • Shrnutí I. + II.
 • Závěrečná případová studie
 • Příprava na zkoušku

 

Vyhrazujeme si právo na změnu lektora.

Jednotlivé bloky je možné si objednat i zvlášť. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Termíny:

CIMA-A  18-02

06.04.2018-07.04.2018
20.04.2018-21.04.2018
11.05.2018-12.05.2018
25.05.2018-26.05.2018
01.06.2018-02.06.2018
15.06.2018-16.06.2018

CIMA-A  18-03

07.08.2018-09.08.2018
14.08.2018-16.08.2018
21.08.2018-23.08.2018
28.08.2018-30.08.2018

CIMA-A  18-04

18.10.2018-20.10.2018
01.11.2018-03.11.2018
22.11.2018-24.11.2018
06.12.2018-08.12.2018

06. – 07. 04.

20. – 21. 04.

11. – 12. 05.

25. – 26. 05.

01. – 02. 06.

15. – 16. 06.

Komu je kurz určen

Certifikovaný kurz Marketing CIMA-A využijí pracovníci marketingových a obchodních oddělení, manažeři či podnikatelé – všichni, kdo využívají marketing ve své praxi. Kurz nevyžaduje vstupní znalosti o marketingu. Zároveň bude užitečný i zkušenějším marketérům, kteří si díky němu ujasní a rozšíří své znalosti a dovednosti.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Cena zahrnuje občerstvení po dobu celého kurzu včetně oběda.