Marketing CIMA-B
17-01

Certifikovaný kurz Marketing CIMA-B je druhým stupněm uceleného marketingového vzdělávání. Je zaměřen na prohloubení znalostí a upevnění dovedností, čemuž odpovídá řešení případových studií s vazbou na strategické aspekty marketingové práce. Absolventi kurzu Marketing CIMA-B mají možnost složit certifikační zkoušku u Českého institutu pro marketing a získat tak diplom CIMA-B, který je uznáván ve všech státech EU.

Cíle kurzu

  • prohloubit praktické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon specialisty v oboru marketingu
  • osvojit si aspekty marketingové politiky a marketingového plánování
  • umět aplikovat získané zkušenosti a dovednosti v oblasti marketingového rozhodování
  • řešit praktické případové studie a cvičení
  • přistupovat tvořivě k řešení marketingových úkolů

Obsah kurzu

08. - 10. 12. 2016

Základy managementu podniku
Strategický management podniku
Náklady, kalkulace, rozpočty
Financování podniku
Investice podniku
Příprava marketingového výzkumu
Realizace marketingového výzkumu

05. - 07. 01. 2017
Zpracování dat
Analýza dat
Rozhodování v marketingu
Strategický marketingový management
Detailní situační analýza trhů
Předpověď prodejů, zisků a hodnocení trhů
Určení koncepce marketingové strategie
Stanovení konkurenční strategie (positioning)

Procesní pojetí CRM

19. - 21. 01. 2017 Zpracování marketingových strategií
Exportní a globální marketing
Rozhodování o nákupu
Rozhodování o produktu a ceně
Rozhodování o distribuci
Retailing
Rozhodování o integrované MKT komunikaci
Web a internet komunikace

02. - 04. 02. 2017 Brand Management
Implementace marketingové strategie
Shrnutí
Závěrečná případová studie
Příprava na certifikovanou zkoušku

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Marketing CIMA-B využijí manažeři (nejen) marketingového zaměření a marketingoví specialisté – ideální je zejména pro absolventy kurzu Marketing CIMA-A, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti marketingu.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Cena zahrnuje certifikační zkoušku a občerstvení po dobu celého kurzu.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Zkouška a certifikát

Každý účastník, který po skončení kurzu úspěšně složí zkoušku, získá Osvědčení o absolvování kurzu ICV Marketing CIMA-B. Budete mít také možnost složit zkoušku u Českého institutu pro marketing a získat tak diplom CIMA, který je uznáván ve státech Evropské unie, jako ověření potřebných znalostí k výkonu operativních marketingových funkcí.

Přínosy

Přínosy kurzu

  • Řešení aktuálních případových studií z českého podnikatelského prostředí
  • Zkouška „na nečisto“ včetně opakovacího modulu
  • Možnost připravit kurz „na míru“ dle konkrétních požadavků firmy