Marketing CIMA-B
17-04

Certifikovaný kurz Marketing CIMA-B je druhým stupněm uceleného marketingového vzdělávání. Je zaměřen na prohloubení znalostí a upevnění dovedností, čemuž odpovídá řešení případových studií s vazbou na strategické aspekty marketingové práce. Absolventi kurzu Marketing CIMA-B mají možnost složit certifikační zkoušku u Českého institutu pro marketing a získat tak diplom CIMA-B, který je uznáván ve všech státech EU.

Cíle kurzu

  • prohloubit praktické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon specialisty v oboru marketingu
  • osvojit si aspekty marketingové politiky a marketingového plánování
  • umět aplikovat získané zkušenosti a dovednosti v oblasti marketingového rozhodování
  • řešit praktické případové studie a cvičení
  • přistupovat tvořivě k řešení marketingových úkolů

Obsah kurzu

06. 10. 2017

Základy managementu podniku
Strategický management podniku

07. 10. 2017

Financování podniku
Investice podniku
Náklady, kalkulace, rozpočty

20. 10. 2017 Příprava marketingového výzkumu
Realizace marketingového výzkumu
21. 10. 2017
Zpracování dat
Analýza dat
03. 11. 2017
Strategický marketingový management
Detailní situační analýza trhů
Předpověď prodejů, zisků a hodnocení trhů
04. 11. 2017
Rozhodování v marketingu
Určení koncepce marketingové strategie
10. 11. 2017 Stanovení konkurenční strategie (positioning)
Procesní pojetí CRM

11. 11. 2017
Zpracování marketingových strategií
Exportní a globální marketing
24. 11. 2017 Rozhodování o nákupu
Rozhodování o produktu a ceně

25. 11. 2017 Rozhodování o distribuci
Retailing

08. 12. 2017 Brand Management
Rozhodování o integrované MKT komunikaci
Web a internet komunikace

09. 12. 2017 Implementace marketingové strategie
Shrnutí
Závěrečná případová studie

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Marketing CIMA-B využijí manažeři (nejen) marketingového zaměření a marketingoví specialisté – ideální je zejména pro absolventy kurzu Marketing CIMA-A, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti marketingu.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Cena zahrnuje certifikační zkoušku a občerstvení po dobu celého kurzu.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Zkouška a certifikát

Každý účastník, který po skončení kurzu úspěšně složí zkoušku, získá Osvědčení o absolvování kurzu ICV Marketing CIMA-B. Budete mít také možnost složit zkoušku u Českého institutu pro marketing a získat tak diplom CIMA, který je uznáván ve státech Evropské unie, jako ověření potřebných znalostí k výkonu operativních marketingových funkcí.