Marketing CIMA-B
19-01

Certifikovaný kurz Marketing CIMA-B je druhým stupněm uceleného marketingového vzdělávání. Je zaměřen na prohloubení znalostí a upevnění dovedností, čemuž odpovídá řešení případových studií s vazbou na strategické aspekty marketingové práce. Absolventi kurzu Marketing CIMA-B mají možnost složit certifikační zkoušku u Českého institutu pro marketing a získat tak diplom CIMA-B, který je uznáván ve všech státech EU.

Cíle kurzu

 • prohloubit praktické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon specialisty v oboru marketingu
 • osvojit si aspekty marketingové politiky a marketingového plánování
 • umět aplikovat získané zkušenosti a dovednosti v oblasti marketingového rozhodování
 • řešit praktické případové studie a cvičení
 • přistupovat tvořivě k řešení marketingových úkolů

Obsah kurzu

 • Základy managementu podniku
 • Strategický management podniku
 • Financování podniku
 • Investice podniku
 • Náklady, kalkulace, rozpočty
 • Příprava marketingového výzkumu
 • Realizace marketingového výzkumu
 • Zpracování dat
 • Analýza dat
 • Strategický marketingový management
 • Detailní situační analýza trhů
 • Předpověď prodejů, zisků a hodnocení trhů
 • Rozhodování v marketingu
 • Určení koncepce marketingové strategie
 • Stanovení konkurenční strategie (positioning)
 • Procesní pojetí CRM
 • Zpracování marketingových strategií
 • Exportní a globální marketing
 • Rozhodování o nákupu
 • Rozhodování o produktu a ceně
 • Rozhodování o distribuci
 • Retailing
 • Brand Management
 • Rozhodování o integrované MKT komunikaci
 • Web a internet komunikace
 • Implementace marketingové strategie
 • Shrnutí
 • Závěrečná případová studie

Termíny:

CIMA-B 19-01

06.03.2019-07.03.2019
20.03.2019-21.03.2019
10.04.2019-11.04.2019
24.04.2019-25.04.2019
15.05.2019-16.05.2019
05.06.2019-06.06.2019

CIMA-B 19-02

04.10.2019-05.10.2019
18.10.2019-19.10.2019
01.11.2019-02.11.2019
08.11.2019-09.11.2019
22.11.2019-23.11.2019
06.12.2019-07.12.2019

Komu je kurz určen

Kurz Marketing CIMA-B využijí manažeři (nejen) marketingového zaměření a marketingoví specialisté – ideální je zejména pro absolventy kurzu Marketing CIMA-A, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti marketingu.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Cena zahrnuje certifikační zkoušku a občerstvení po dobu celého kurzu.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Zkouška a certifikát

Každý účastník, který po skončení kurzu úspěšně složí zkoušku, získá Osvědčení o absolvování kurzu ICV Marketing CIMA-B. Budete mít také možnost složit zkoušku u Českého institutu pro marketing a získat tak diplom CIMA, který je uznáván ve státech Evropské unie, jako ověření potřebných znalostí k výkonu operativních marketingových funkcí.