Prodej CIMA-B 17-01

Certifikovaný kurz Prodej CIMA-B je zaměřen zejména na tvorbu firemních obchodních strategií a řízení obchodu v širším marketingovém kontextu. Ukazuje, jak efektivně řídit, plánovat a prognózovat prodejní aktivity prodejních síti (včetně nadnárodních) v souladu s cíli firmy. Výuka je realizována metodou krátkých přednáškových lekcí, na které navazují odborné diskuze a řešení konkrétních případových studií. Jde o desetidenní vzdělávací program ukončený závěrečnou zkouškou, kterou je nutné absolvovat u Českého institutu pro marketing.

Cíle kurzu

  • naučit se tvořit firemní obchodní strategie
  • získat jistotu v řízení obchodu a obchodního týmu
  • osvojit si řešení konkrétních případových studií
  • vyzkoušet si jednotlivé dovednosti v rámci praktického výcviku

Obsah kurzu

11.04.2017
Prostředí prodeje
Databáze a práce s nimi
Prognózy prodejů
12.04.2017
Finanční výsledky a kontroling
Tvorba rozpočtu
25.04.2017
Plánování prodeje
Řízení distribučních kanálů
26.04.2017
KAM - péče o klíčové zákazníky
CRM - budování vztahů se zákazníky
Mezinárodní prodej - interkulturní komunikace
09.05.2017 Řízení lidských zdrojů
10.05.2017
Psychohygiena a řízení času
23.05.2017
Manažerské dovednosti - techniky
Kontrola obchodních zástupců
24.05.2017 Řízení prodeje
06.06.2017 Pokročilé prodejní dovednosti
07.06.2017 Právní aspekty prodeje

Jednotlivé bloky je možné si objednat i zvlášť. V případě zájmu použijte tlačítko Kontaktujte nás.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Prodej CIMA-B využijí manažeři prodejních týmů, vedoucí obchodní zástupci, obchodníci, dealeři, prodejní zástupci, manažeři obchodních firemních strategií

Další informace

Kurz obsahuje 10 školicích dnů a je ukončen závěrečnou zkouškou.
Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.