DIGITÁLNÍ MARKETING
19-01

Kurz Digitální marketing je ideální pro každého, kdo se potřebuje zorientovat v posledních trendech online marketingu a být rovnocennějším partnerem interním specialistům či externím agenturám. Kurz se dá absolvovat také jako rekvalifikační, takže bude zajímavý pro všechny, kdo hledají práci v oblasti marketingu. Více informací o rekvalifikačním studiu zde.

Kurz je produktem irské společnosti Digital Marketing Institute – celosvětově uznávané autority v oboru digitálního marketingu.  Certifikát, který je možné získat po úspěšném absolvování zkoušky, je uznáván ve více než 70 zemích světa. Kurz je však možné absolvovat i bez zkoušky a certifikátu.

Obsah kurzu:

Modul č. 01: ÚVOD DO DIGITÁLNÍHO MARKETINGU

Úvodní modul vás přehledně seznámí se všemi tématy digitálního marketingu, o kterých se budete bavit podrobněji ve zbývajících devíti modulech kurzu. Ukážeme vám, jak nad marketingem přemýšlet, jak těžit ze všech marketingových kanálů a jak je propojovat mezi sebou.

Přínosy modulu:

 • ukáže příležitosti digitálního marketingu a jeho nejvyužívanějších nástrojů
 • seznámí s principy a taktikami online marketingu
 • nahlédne do problematiky optimalizace pro vyhledávače
 • přiblíží analýzu, strategii i plánování v online marketingu
 • zorientuje vás v právním rámci podnikání na internetu

Modul č. 02: OPTMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE (SEO)

V tomto modulu si ukážeme, jaké faktory ovlivňují umístění webu ve vyhledávačích, jak můžete toto umístění ovlivnit ve svůj prospěch a jaké trendy lze čekat do budoucna. Nebudeme se bavit příliš technicky, téma probereme především z pohledu zadavatele. Takže zjistíte, co byste si měli umět připravit sami, jaké úpravy webu chtít od dodavatele a jak poté jeho práci zkontrolovat. Ujasníme si, jak přistupovat k budování zpětných odkazů a čemu se naopak vyhnout neboli které techniky vás mohou poškodit. Dozvíte se také, jak SEO plánovat a jak jeho výsledky vyhodnocovat.

Přínosy modulu:

 • nastíní, v čem spočívá úspěšná SEO strategie
 • seznámí s principy SEO
 • vysvětlí, jak fungují vyhledávače
 • zorientuje v on-page a off-page optimalizaci
 • ukáže, jak vybírat a analyzovat klíčová slova
 • zorientuje v nezbytné terminologii (meta tagy, sitemap, link building)
 • připomene legislativu, kterou je třeba ctít

Modul č. 03: PPC REKLAMA VE VYHLEDÁVAČÍCH

Jen za poslední rok udělal Google v reklamní síti AdWords přes 1 000 změn. Nebojte, nebudeme se zabývat každou z nich. Ale ukážeme si, jak bouřlivým rozvojem PPC reklama prochází, co to s sebou přináší za skvělé příležitosti a také jaká z toho plynou rizika. Víte třeba, že cena dvou reklam pod sebou se může lišit až o 50 %? Nebo že ideální rozpočet na výkonnostní PPC reklamu se blíží nekonečnu a proč je důležité sledovat skóre kvality?

Přínosy modulu:

 • naučí vás volit vhodná klíčová slova, využitelná v kampaních Adwords či Sklik
 • vybaví vás potřebnými technickými znalostmi a dovednostmi, nezbytnými k tvorbě efektivní PPC strategie
 • naučí vás analyzovat své aktuální marketingové aktivity, zacílit na vybrané cílové skupiny a zvýšit míru prokliku
 • ukáže, jak psát „silné“ reklamní texty a formulovat efektivní inzeráty
 • seznámí vás s nastavením a správou rozpočtu kampaní v Adwords a Sklik, měřením a analýzou úspěšnosti kampaní pomocí podrobných reportů
 • zorientuje vás v principech ochrany dat a otázkách soukromí spojenými s PPC

Modul č. 04: E-MAIL MARKETING

E-mail marketing je považován za nejefektivnější nástroj online marketingu a může vaše podnikání posunout kupředu. Jenže uspět v e-mail marketingu znamená znát základní principy a dodržovat je – v tomto modulu si je projdeme a vysvětlíme. Ukážeme si také celý proces od sběru kontaktů pro rozesílku a jejich správu, přes tvorbu obsahu až po možnosti distribuce a vyhodnocování kampaní.

Přínosy modulu:

 • ukáže, jak napsat, načasovat a otestovat kampaň
 • nastíní problematiku ochrany dat
 • naučí, jak navrhnout, vytvořit a zavést do praxe úspěšnou e-mailovou kampaň
 • seznámí s možnostmi segmentace, testování, měření
 • objasní základní pojmy a metriky
 • vybaví vás pravidly pro psaní efektivního a čtivého obsahu e-mailů

Pozn.: Nejedná se o technický kurz, tzn. nezabývá se tvorbou e-mailových šablon pomocí HTML a CSS.

Modul č. 05: DISPLAY REKLAMA

"Bannerová reklama je mrtvá. Vždyť se na ni nikdo nedívá a ani na ni nekliká." Pokud si to myslíte také, vyvedeme vás z omylu. Bannery, videa, hry a další možnosti display reklamy mohou být nosnými prvky pro tvorbu vaší značky, otevírání nových trhů a zvýšení dosahu vašeho sdělení.

Přínosy modulu:

 • seznámí vás s koncepcí a terminologií bannerových kampaní
 • vysvětlí proces tvorby a správy účinné display reklamy
 • naučí vás tyto reklamy navrhovat a vytvářet
 • ukáže, jaké formáty display reklamy existují a jak zvolit ten nejvhodnější rozměr pro vaši cílovou skupinu
 • nastíní jak pomocí analýz vyhodnocovat a optimalizovat výsledky kampaní
 • zorientuje vás v přehledu různých zprostředkovatelů kampaní
 • pomůže pochopit základní metriky plateb (CPM, CPC, CPL a CPA)
 • ukáže, jak využít standardní plánovací proces a získat co nejlepší návratnost vložených prostředků

Modul č. 06, 07: MARKETING NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Tyto 2 moduly obsahují koncepci a terminologii marketingu na sociálních sítích. Poznáte nové možnosti, jak využít sítě Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ a naučíte se rozeznávat, které sociální sítě jsou vhodné k dosažení právě vašich cílů. Zjistíte, jaké nástroje můžete využít pro pravidelnou správu sítí a monitoring, jak naslouchat zákazníkům, jak pracovat s brand ambasadory značky, organizovat soutěže a řešit případné krizové situace.

Přínosy modulu 06:
 • seznámí vás s  účinnými způsoby oslovení zákazníků na různých sítích
 • představí nové trendy a příležitosti, které skýtá trvale připojený uživatel
 • ukáže výhody/nevýhody různých sociálních sítí
 • objasní, jak vyhodnotit účinnost kampaní pomocí analýz a návratnost vložených prostředků vůči stanoveným cílům kampaně

Přínosy modulu 07:

 • popíše, jak za pomoci reklamních nástrojů na sociálních sítích budovat a udržovat kontakt se zákazníky
 • vysvětlí, jak tvořit strategii na různých sociálních sítích
 • ukáže, jak naslouchat vašim zákazníkům
 • objasní, jak pracovat s plug-iny, aplikacemi a KPI
 • projde s vámi nezbytnou legislativu spojenou s marketingem na sociálních sítích

Modul č. 08: MOBILNÍ MARKETING

Online svět se velmi rychle mění a je velmi obtížné držet tempo. V posledních letech se čím dál více do popředí dostává mobilní marketing. Tento modul vám rozšíří obzory a ukáže, jak zacílit na potenciální i stávající zákazníky s využitím mobilních zařízení. Dozvíte se také o optimalizaci webů pro mobilní zařízení, o mobilních formátech inzerce i o řadě dalších příležitostí. Nenechte si ujet vlak, vaše konkurence už jistě nastoupila!

Přínosy modulu:

 • ukáže provázanost mobilního marketingu s rychle se rozvíjejícím marketingem na sociálních sítích
 • ujasní ochranu dat a otázky soukromí oslovených zákazníků
 • vybaví technickými znalostmi a dovednostmi potřebnými ke spuštění a správě úspěšné mobilní kampaně
 • naučí vás využívat SMS kampaně a seznámí s technologiemi NFC, mobilními weby, aplikacemi či bluetooth
 • pomůže pochopit význam vhodně zvolené kampaně i nutnost průběžného vyhodnocování její úspěšnosti
 • upozorní na příležitosti i rizika z praxe

Modul č. 09: ANALYTIKA

Předposlední modul ukazuje metody, jak se posunout od měření počtu návštěv a shlédnutých stránek do pokročilejší analýzy návštěvnosti webu. Ujasníme si, co vše lze vyčíst z chování uživatelů a jak podle toho upravovat fungování vašich online marketingových aktivit. Zkrátka po absolvování tohoto modulu „otevřete oči“ - uvidíte, co lidé na vašem webu skutečně dělají, a pochopíte, jak s tím naložit.

Přínosy modulu:

 • ukáže, jak propojit analýzy s klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI) a jak v Google Analytics určit demografické složení vašich návštěvníků, zjistit jejich lokaci, jaká zařízení používají, co je zajímá atd.
 • naučí, jak vyhodnotit účinnost a rychlost stahování vašich stránek, změřit zaujetí návštěvníků a míru konverze díky sledování činností, jako jsou stahování souborů, sledování videa, nákupy, registrace apod.
 • seznámí s tvorbou reportů přesně na míru
 • nastíní, jak efektivně využívat možnosti Google Analytics
 • objasní zásady ochrany dat a otázky soukromí spojené s analýzami

Modul č. 10: STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ

V závěrečném modulu si projdete desítky svých poznámek a dáte jim tvar. Vytvoříte si svůj marketingový plán, který můžete hned další den začít realizovat. Nejde totiž jen o to vědět, co který nástroj umí, ale umět je vzájemně propojit a vytěžit to nejlepší pro svůj business.

Přínosy modulu:

 • seznámí s klíčovými koncepty strategie a plánování
 • ukáže, jak na situační anylýzu a sběr informací
 • ujasní, jak definovat cílové publikum a stanovit cíle
 • přiblíží, jak vytvořit akční plán, stanovit rozpočet a vyhodnocovat
 • nastíní způsoby zlepšování a možnosti interakcí
 • představí příklady integrovaných marketingových plánů

Podrobný obsah celého kurzu ke stažení zde.

 

Kurz využijí především:

Marketéři - posunou se dál v tom, co již vědí a dozví se o novinkách a posledních trendech.

Podnikatelé - ujasní si, co jim může přinést online marketing a budou schopni lépe definovat své požadavky online specialistům.

Absolventi vysokých škol - zvýší si kvalifikaci a snáze získají zaměstnání v marketingu, kde online s přehledem vede.

 

Reference účastníků kurzu

"Kurz vám otevře nové dveře a pomůže přemýšlet nad svými produkty a službami jinak."

Kateřina Svatošová


"Zavádíme online jako stěžejní součást našeho marketingu.
Kurz byl pro mne přínosný."

Jan Molnár


"Kurz mi poskytl všeobecný přehled o daném tématu a možnost rozjet digitální marketing v naší rodinné firmě."

Kateřina Chejnová

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Vyučovací dny kurzu 17-05

15. 11. 2017                    
22. 11. 2017                  
29. 11. 2017                    
06. 12. 2017                    
13. 12. 2017

Pozn.: 1 vyučovací den = 2 moduly


Nejste si jistí, zda je kurz vhodný právě pro vás? Máte konkrétní problém a chcete vědět, jak vám můžeme pomoci?

Kontaktujte nás. Zodpovíme všechny vaše dotazy. Poskytneme doplňující informace.

12. 9.

19. 9.

26. 9.

3. 10.

10. 10.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Přínosy

Přínosy kurzu

 • pochopit, jak digitální marketing pomůže růstu vaší firmy
 • získat přehled o tom, co obnáší plánování, tvorba a účinná správa online kampaní (e-mailové, mobilní, kampaně ve vyhledávačích a na sociálních sítích)
 • propojit plány digitálního marketingu s celou marketingovou strategií
 • přivést na Vaše webové stránky/e-shop nové návštěvníky a zvýšit míru konverze
 • zorientovat se v nabídce online aplikací a zdrojů pro tvorbu účinné webové stránky
 • zjistit, jak se online aktivity měří a analyzují
 • použít získané výsledky ke zlepšení výkonnosti Vašeho online marketingu

Proč si vybrat kurz Digitální marketing?

 • lektoři kurzu jsou renomovaní odborníci z praxe
 • metodicky provázané moduly
 • obsah kurzu je neustále aktualizován dle posledních světových trendů
 • kurz pracuje s reálnými případovými studiemi a s příklady z nejlepší světové praxe
 • možnost certifikované zkoušky v autorizovaném testovacím středisku Pearson VUE
 • po úspěšném složení zkoušky – mezinárodní certifikát, uznávaný ve více než v 70 zemích světa

Nejčastější dotazy

Potřebuji se před absolvováním kurzu zorientovat v marketingu nebo v IT?

Do kurzu Digitální marketing se může přihlásit každý, kdo se alespoň trochu orientuje v marketingu. Cílem kurzu je naučit vás vše, co je nutné vědět o digitálním marketingu a pomoci vám nastartovat vaši kariéru v tomto oboru. Kurz ocení jak majitelé a marketingoví pracovníci společností, kteří chtějí zviditelnit svoji značku, produkty nebo služby, tak absolventi, připravující se na povolání v oblasti digitálního marketingu. Jediným předpokladem pro absolvování kurzu je váš zájem o digitální marketing.

Další otázky?

Máte-li ke kurzu Digitální marketing nějaké další otázky, kontaktujte nás prosím na icv@icv.cz.