Jak využít sociální sítě na maximum

Účinné způsoby oslovení zákazníků na různých sociálních sítích, nové trendy a možnosti, jak využít Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+

V tomto kurzu se budeme věnovat tvorbě a plánování vhodného obsahu jak pro sociální sítě, tak pro YouTube a firemní blogy. Zjistíte, jaké nástroje můžete využít pro pravidelnou správu sítí a monitoring, jak naslouchat zákazníkům, jak pracovat s brand ambasadory značky, organizovat soutěže a řešit případné krizové situace. Po absolvování kurzu dokážete vyhodnotit nejen účinnost vašich kampaní pomocí analýz, ale také návratnost vložených prostředků vůči stanoveným cílům kampaně.

 

Téma marketingu na sociálních sítích je součástí kurzu s názvem Digitální marketing, který je ideální pro každého, kdo se potřebuje zorientovat v nejvyužívanějších online nástrojích, bez nichž se dnes již klasický marketing neobejde. Seznámí vás také s nejnovějšími trendy a nabídne spoustu příkladů z online tuzemské i světové praxe. Pokud byste se rozhodli absolvovat celý kurz Digitální marketing, odečteme vám cenu tohoto jednodenního kurzu od jeho celkové ceny.

A co víc! Tento kurz se dá absolvovat i jako rekvalifikace, což může být zajímavé pro lidi vedené v evidenci úřadů práce. Více informací zde.

Co vám kurz přinese

 • seznámí vás s  účinnými způsoby oslovení zákazníků na různých sítích
 • představí nové trendy a příležitosti, které skýtá trvale připojený uživatel
 • ukáže výhody/nevýhody různých sociálních sítí
 • objasní, jak vyhodnotit účinnost kampaní pomocí analýz a návratnost vložených prostředků vůči stanoveným cílům kampaně
 • popíše, jak za pomoci reklamních nástrojů na sociálních sítích budovat a udržovat kontakt se zákazníky
 • vysvětlí, jak tvořit strategii na různých sociálních sítích
 • ukáže, jak naslouchat vašim zákazníkům
 • objasní, jak pracovat s plug-iny, aplikacemi a KPI
 • projde s vámi nezbytnou legislativu spojenou s marketingem na sociálních sítích

Komu je kurz určen

Kurz bude zajímavý pro každého, kdo má svůj privátní nebo firemní profil na sociálních sítích a chce ho efektivně využít pro své cíle.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Přínosy

 • lektorka kurzu je renomovanou odborníci z praxe
 • obsah kurzu je neustále aktualizován dle posledních světových trendů
 • kurz pracuje s reálnými případovými studiemi a s příklady z nejlepší online praxe
 • možnost zkonzultovat svoji vlastní problematiku