SEARCH MARKETING

Staňte se odborníky na search marketing
a zařaďte ho do své marketingové strategie

Téměř 90 % českých uživatelů každou minutu hledá ve vyhledávačích informace o zboží a službách. Buďte vidět tam, kde jsou vaši zákazníci.

Search marketing neboli marketing ve vyhledávačích se snaží zvýšit zisk prostřednictvím služeb, které poskytují vyhledávače. Jednou z těchto služeb je umístění různých reklamních formátů, které mohou být vzhledem k obrovské návštěvnosti vyhledávačů velmi efektivní. U klasické reklamy je nutné reklamu k zákazníkovi doručit a přesvědčit ho k nákupu. Search marketing funguje obráceně - zákazník již chce nakoupit a sám hledá požadovaný produkt.

Obsah kurzu

Modul č. 01: ÚVOD DO SEARCH MARKETINGU

Tento modul představí 2 hlavní větve vyhledávání - optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a PPC reklamy včetně související analytiky.

Přínosy modulu:
Díky této znalosti budou účastníci schopni podpořit zacílenou a neustále se měnící návštěvnost. První modul vás provede všemi disciplínami Search Marketingu, ukáže, jak se vzájemně ovlivňují a ujasní pozici vyhledávání v rámci digitálního marketingu.

Modul č. 02: OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE - NASTAVENÍ SEO

Modul vás vybaví dovednostmi nutnými k implementaci SEO, upozorní na nejčastější problémy a chyby, které v praxi mohou nastat.

Přínosy modulu:

 • zorientovat v odborných termínech SEO (zdrojový kód, informační architektura, tagy, klíčová slova, kódy, roboti, sitemapy a odkazy)
 • poznat výhody dobře a čistě nastavené SEO strategie s ohledem na obchodní cíle, viditelnost na internetu, zvýšení reputace a důvěryhodnosti
 • naučit používat nástroje pro plánování SEO a měřit jeho výkony včetně benchmarkingu
 • ukázat, jak dělat dobré SEO a vyhodnocovat jeho úspěšnost

Modul č. 03: OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE - OBSAH SEO 

Modul ukazuje roli obsahu ve vztahu k výsledkům organického vyhledávání a zdůrazňuje jeho správné umístění v souladu s tzv. on-page optimalizací.

Přínosy modulu:

 • naučit, jak využívat tagy, klíčová slova v názvech stránek a souborů, Alty, meta-tagy a další faktory ovlivňující CTR, odkazy nebo rychlost stránek
 • projít oblast off page optimalizace, nejlepší techniky link buildingu
 • ukázat, jak používat nástroje pro kontrolu pozic, kvalitu zpětných odkazů a sílu odkazového profilu webu
 • seznámit s problematikou práva, soukromí a ochrany dat, ke kterým je nutné v SEO přihlížet

Modul č. 04: OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE - SEO WORKSHOP

Modul prakticky provede účastníky tvorbou SEO. Účastníci si vyzkouší:
 • vytvořit SEO strategii s využitím různých nástrojů a zdrojů
 • provést detailní analýzu stránek s důrazem na její funkčnost a efektivitu
 • on-site i off-site optimalizaci

Modul č. 05: REKLAMA PAY-PER-CLICK (PPC) VYHLEDÁVÁNÍ

Modul naučí používat systémy AdWords a Sklik, vyhledávat klíčová slova pomocí nástroje AdWords Keyword Planner a správně volit klíčová slova.

Přínosy modulu:

 • zorientovat v různých formátech reklam s ohledem na zařízení, kde se reklamy zobrazují: mobil, desktop a tablet
 • ukázat, jak důležité je zacílení reklamy pomocí jazyka a regionu v případě lokálních reklamních kampaní
 • seznámit s řízením komerčně úspěšné kampaně a vyhodnocováním jejích výsledků
 • získat jistotu a naučit se stát si za svými rozhodnutími

Modul č. 06: OBSAHOVÉ SÍTĚ

Tento modul seznámí se základními metrikami display (obsahové) reklamní sítě, jako jsou míra prokliku (Click-Through-Rate, CTR), míra konverze (Conversion Rate), průměrná cena za klik Cost-Per-Click (CPC) a skóre kvality (Quality Score).

Modul ukáže:

 • jak využít obsahové sítě k oslovení různých typů zákazníků
 • jak budovat povědomí o značce a dosahovat konverzí
 • jak vybírat mezi různými formáty reklamy
 • jak zvýšit zásah reklam a automatizovat PPC kampaně při řízení velkých kampaní či více AdWords účtů
 • jak vyhodnocovat a analyzovat efektivitu kampaní pomocí detailních reportů
 • jak využívat širokou škálu nástrojů a funkcí v display reklamě

Modul č. 07: VIDEO REKLAMY

Modul představí možnosti video reklamních sítí, hostingových a mobilních platforem pro zobrazování videa. Seznámí s životním cyklem video reklamy od plánování, přes implementaci až po měření účinnosti a ukáže, jak na základě zjištěných výsledků kampaň optimalizovat a upravovat.

Účastníci si vyzkouší:

 • plánování a implementaci video reklamní kampaně za použití různých AdWords nástrojů pro vytváření reklam na YouTube (Display Ad Builder a AdWords Editor)
 • vytvoření a správu reklamní kampaně pro různá mobilní zařízení
 • realizaci bidding strategie založené na platebních modelech: Cost-Per-Impression (CPM), Cost-Per-Click (CPC) nebo Cost-Per-Video (CPV)
 • práci s Auction-Based a Reservation-Based kampaněmi včetně jazykového i regionálního zacílení

Modul č. 08: NASTAVENÍ ANALYTIKY

V tomto modulu poznáte způsoby měření, monitorování a optimalizace digitálních marketingových kampaní.

Účastníci se seznámí:

 • s nastavením účtů a cílů
 • s měřicími kódy a důležitými metrikami
 • s přehledy pro měření chování návštěvníků na webu v Google Analytics
 • s reporty výkonnosti webových stránek
 • s webovou analytikou jako samostatnou disciplínou a s jejími nástroji a funkcemi

Modul č. 09: ANALYZOVÁNÍ

Tento modul představí filtry, díky nimž lze vytvářet reporty na míru, ukáže nastavení Analytics účtu, aby uměl správně měřit napříč více doménami a sub-doménami, zaměří se na segmentaci návštěvníků.

Přínosy modulu:

 • zjistit, jak jednotlivé AdWords kampaně fungují
 • porozumět analýze konverzí a atribucím
 • naučit se správně označovat kampaně
 • nastavit různé typy cílů a pomocí analytických nástrojů sledovat jejich úspěšnost
 • tvořit reporty s pomocí API a inteligentních reportovacích funkcí, detailní reporty konverzí pro konkrétní cíl, konverzní cesty, konverze a prodeje (eCommerce)

Modul č. 10: STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ

Poslední modul propojí všechny poznatky z celého kurzu Search Marketing a pomůže vytvořit jasný marketingový plán pro vyhledávání.
 • 1. část zahrnuje technický a obsahový SEO audit stránek, společně se zhodnocením PPC kampaní a analytickým reportem
 • v 2. části se definují jasné a smysluplné cíle marketingového plánu vyhledávání, následně se připraví akční plán, který má logickou strukturu a zahrnuje milníky, výstupy a zdroje

Termíny (vyučovací dny)

16-01 (úterky) 16-02 (středy) 16-03 (středy)
17.05.2016 14.09.2016 16.11.2016
24.05.2016 21.09.2016 23.11.2016
31.05.2016 05.10.2016 30.11.2016
07.06.2016 12.10.2016 07.12.2016
14.06.2016 19.10.2016 14.12.2016

 


Nejste si jistí, zda je kurz vhodný právě pro vás? Máte konkrétní problém a chcete vědět, jak vám s ním můžeme pomoci?

Kontaktujte nás. Zodpovíme všechny vaše dotazy. Poskytneme doplňující informace.

 • Zavolejte nám a my vám poradíme – Mgr. Klára Zumrová, +420 602 223 002
 • Napište nám své dotazy do formuláře
 • Nezávazně si rezervujte místo přes formulář

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Pro koho je kurz určen?

Certifikovaný kurz Search Marketing je ideální pro každého, kdo fandí online marketingu a uvažuje o kariéře v e-commerce sektoru. Využijí ho především lidé, zodpovědní za plánování, průběh a měření online marketingových kampaní - marketéři, absolventi vysokých škol a podnikatelé.

 

Ke stažení:
Anotace kurzu v pdf
Podrobný obsah v pdf

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Certifikovaný kurz Search marketing je možné ukončit tříhodinovou zkouškouv některém z českých autorizovaných testovacích středisek Pearson VUE. Cena zkoušky však není započítána v ceně kurzu, platí se zvlášť (60 EUR nebo ekvivalent v Kč). Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Kurz je možné absolvovat i bez zkoušky.

Přínosy

Přínosy kurzu

 • seznámit s nastavením SEO (plánování, srovnávání a metriky)
 • poznat principy on-page a off-page optimalizace
 • představit fungování a tvorbu PPC kampaní
 • ukázat práci s AdWords
 • zmapovat reklamní formáty použitelné ve vyhledávačích
 • pochopit práci s Google Analytics (nastavení účtu, používání filtrů, tracking, konverze, podrobný reporting)
 • seznámit s principy Search Marketing auditu (plánování, publikum, rozpočty)
 • ujasnit strategii a plánování v Search marketingu

Proč si vybrat kurz Search marketing?

 • lektoři kurzu jsou renomovaní odborníci z praxe
 • metodicky provázané moduly
 • obsah kurzu je neustále aktualizován dle posledních světových trendů
 • kurz pracuje s reálnými případovými studiemi a s příklady z nejlepší světové praxe
 • možnost certifikované zkoušky v autorizovaném testovacím středisku Pearson VUE
 • po úspěšném složení zkoušky – mezinárodní certifikát, uznávaný ve více než v 50 zemích světa

Nejčastější dotazy

Potřebuji se před absolvováním kurzu zorientovat v marketingu nebo v IT?

Do certifikovaného kurzu Search marketing se může přihlásit každý. Žádné předchozí znalosti v oboru nejsou vyžadovány – cílem kurzu je naučit vás vše, co potřebujete vědět o fungování a využití marketingu ve vyhledávačích a pomoci vám nastartovat kariéru v tomto oboru.

Kurz ocení jak majitelé firem/e-shopů, kteří chtějí zvýšit svůj zisk pomocí reklam v nejpoužívanějších vyhledávačích Google či Seznam, tak všichni, kdo se chtějí specializovat právě na tuto oblast digitálního marketingu. Jediným předpokladem pro absolvování kurzu je váš zájem o digitální marketing.

Je kurz zakončen nějakou zkouškou?

Certifikovaný kurz Search marketing je ukončen tříhodinovou zkouškou v některém z českých autorizovaných testovacích středisek Pearson VUE. Cena zkoušky však není započtena v ceně kurzu (nutný poplatek 180 EUR nebo ekvivalent v Kč). Kurz je však možné absolvovat i bez zkoušky.

Kolik mě kurz bude stát?

Certifikovaný kurz Search marketing stojí 28 900 Kč bez DPH. Nabízíme pouze prezenční formu studia.

Další otázky?

Máte-li k certifikovanému kurzu Search marketing nějaké další otázky, kontaktujte nás prosím na icv@icv.cz.