Specialista marketingu
s rozšířením o internetový marketing

Hledáte vhodný kurz marketingu, který by dostatečně pokryl nezbytné teoretické základy i ukázky z praxe? Pak je tu právě pro vás dlouhodobý kurz Specialista marketingu, který objasní vývoj marketingu, proč vznikl, jaké je jeho místo v řízení firmy, jaké jsou jeho základní nástroje a co všechno pod tuto širokou oblast spadá. Kurz pracuje s případovými studiemi, ukázkami z praxe a nabízí možnost si vše vyzkoušet. Nedílnou součástí kurzu je také zorientování v internetovém marketingu, bez kterého se dnes již žádný marketér neobejde.

Obsah kurzu

1. Orientace v základních principech marketingu

• Vývoj podnikatelských koncepcí

• 4P marketingu

• Role marketingu ve firemním řízení

První okruh seznámí účastníky rekvalifikace s celkovým vývojem marketingu – tzv. podnikatelské koncepce. Rozklíčují 4P marketingu – Produkt, Cenu (Price), Propagaci a Distribuci (Place). Cílem tohoto okruhu je uvědomit si, čím se marketing zabývá a proč je tedy ve firemním řízení tak důležitý.

2. Orientace v marketingovém mixu

• Produkt

• Cena

• Distribuce

• Propagace

S účastníky budou podrobně probrány jednotlivé složky marketingového mixu (4P). Zjistí, co všechno může být produkt a z jakých úhlů na něj můžeme nahlížet. Jakým způsobem se stanovuje cena, a jak je možné s ní pracovat. Jaký vliv na rozhodování má délka distribuční cesty. Nedílnou součástí marketingu je propagace firmy a jejich produktů.

3. Využití znalostí o marketingovém prostředí

• Podoby trhu

• Segmentace trhu

• Marketingové mikroprostředí a makroprostředí

V tomto okruhu se účastníci kuru naučí nahlížet na trh z nejrůznějších pohledů a kritérií. Dokážou v něm najít svou cílovou skupinu. Marketingové prostředí také ovlivňuje řada vnějších faktorů. Dozví se, které faktory může ovlivnit, jak je vyhodnocovat a kterým se musí přizpůsobit.

4. Provádění marketingových analýz

• Marketingové řízení a plánování

• SWOT analýza

• BCG analýza

Kam se firma bude ubírat? Jaká je její vize a strategie a jaký je mezi těmito pojmy vůbec rozdíl? Tomu je určený čtvrtý okruh. Účastníci se naučí hodnotit silné a slabé stránky firmy, hledat příležitosti a odhalovat ohrožení. Zorientují se také ve firemním portfoliu, naučí se hodnotit jednotlivé produkty a jejich přínos pro firmu.

5. Orientace v marketingových strategiích

• Konkurenční strategie

• Matice růstu

Jaké je postavení firmy vůči konkurenci, jak je možné toto postavení vylepšit?

6. Příprava podkladů pro marketingový výzkum

• Podstata marketingového výzkumu

• Marketingový informační systém

• Techniky marketingového výzkumu

V současné době je velice nerozumné dělat jakákoli marketingová rozhodnutí bez informací o trhu a cílové skupině, která zjistíme díky marketingovému výzkumu. V tomto bloku se účastníci rekvalifikace dozví, jaké jsou metody, typy, co vše lze zjistit a samozřejmě jak s daty pracovat.

7. Zpracování a prezentace marketingového dotazníku

• Tvorba a vyhodnocení výzkumu

• Prezentační dovednosti

Marketingový dotazník je jednou ze základních technik marketingového výzkumu. Na co se zeptat a jak, abyste respondenty neodradili? A jak výsledky prezentovat?

8. Internetový marketing

• E-mail marketing

• PPC reklama

• SEO

• Analýza klíčových slov

• Marketing na sociálních sítích

V posledním bloku účastníci projdou základy úspěšné prezentace na internetu. Protože kdo není k nalezení na internetu, jako by neexistoval.

 

Kurz je vhodný pro:

  • Stávající zaměstnance v marketingových odděleních, kteří potřebují nebo chtějí doplnit marketingové vzdělání
  • Živnostníky, kteří potřebují aplikovat marketingové principy a postupy do řízení vlastního podniku
  • Všechny, kteří jsou tvůrčí, inovativní, ale i pečliví a chtějí se marketingu věnovat

Podmínkou pro absolvování kurzu je ukončené středoškolské vzdělání.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Vyučovací dny kurzu

16. - 17. 09. 2016
22. - 24. 09. 2016
29. - 30. 09. 2016
06. - 08. 10. 2016
13. - 14. 10. 2016
20. - 22. 10. 2016
27. - 29. 10. 2016

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Přínosy

  • Špičkoví lektoři – profesionálové z mnohaletou praxí z PR agentury Rh+ marketing a Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
  • Na každé téma jiný lektor - specialista v oboru
  • Dostupné a moderní školící prostory v Brně
  • Maximální praktičnost kurzu