Etiketa pro váš úspěch aneb každý den sebejistě
a s noblesou

Znáte pojem etiketa a s pravidly společenského chování nemáte žádné problémy. Vždyť umět se chovat – ať již v soukromém či pracovním životě – je jednou z nejsilnějších zbraní každého z nás. Ale jste si opravdu a v každé situaci jisti svým chováním? Víte, jak se zachovat, když je vaším nadřízeným nebo klientem osoba výrazně mladší? A jaké následky může mít nedodržování pravidel etikety? Odpovědi nejen na tyto otázky vám poskytneme na našem kurzu. Přijďte si zopakovat, utřídit, oživit a doplnit základní pravidla chování, naučte se zvládat nejisté situace a zvýšit tím své sebevědomí.

Obsah kurzu

SLUŠNĚ:

 • Co je to etiketa, její význam a způsob práce s pravidly slušného chování
 • Základní pravidla všeobecné a pracovní etikety a práce s nimi včetně praktického procvičování

SEBEJISTĚ:

 • Budování prvního dojmu prostřednictvím pozdravu, podání ruky a představení se, kdo má kdy přednost, jak je to s vykáním, tykáním a oslovováním
 • Modelové situace z pracovní praxe účastníků

S NOBLESOU:

 • Etiketa stolování – základní dovednosti pro zvládnutí pracovního oběda či večeře
 • Základy etikety oblékání pro muže a ženy v pracovním prostředí
 • Diskuse a řešení složitějších situací z obvyklého pracovního a soukromého prostředí

Komu je kurz určen

Kurz Etiketa pro váš úspěch aneb každý den sebejistě a s noblesou využije každý, kdo chce lépe reprezentovat svou firmu, svůj tým či sebe sama: zaměstnanci, podnikateléobchodní zástupci, manažeři týmů, absolventi škol, osoby hledající práci či připravující se na přijetí do nového zaměstnání atd.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

 • pochopíte význam a principy, na kterých stojí etiketa a pravidla chování v dnešní době
 • utřídíte si pravidla etikety v podmínkách pracovního prostředí, reprezentace i ve standardních životních situacích
 • získáte řadu pomůcek a návodů, jak si pravidla co nejlépe zapamatovat a hlavně využít v praxi
 • prakticky si vše vyzkoušíte
 • připomenete si zásady stolování a základní dovednosti nutné ke zvládnutí obvyklého pracovního oběda či večeře
 • ujasníte si základní pravidla v oblasti business a casual oblékání s ohledem na muže a ženy
 • budete mít možnost diskutovat s ostatními účastníky kurzu pod odborným dohledem zkušeného lektora