Profesionální asistenti

Jak s úsměvem zvládnout nezvladatelné

Potřebujete získat kvalitní dovednosti a odpovídající znalosti ve všech oblastech nutných pro vykonávání funkce asistentky/asistenta? Chcete se stát nepostradatelným člověkem pro svého šéfa a profesionálem, kterého nic nepřekvapí?

V dnešní době je kladen velký důraz na profesionalitu a všestrannost práce asistentky/asistenta, kteří hrají často klíčovou roli v chodu firmy či organizace. Opravdový asistent je všestrannou osobností s manažerskými dovednostmi, podílí se na tvorbě firemní kultury a image společnosti. Musí být diplomatem, personalistou i psychologem. Zvládnout řídit kancelář, být krizovým manažerem stejně jako výkonnou administrativní silou.

Co Vám trénink přinese

 • Zjistíte, jak jednat s lidmi s patřičnou razancí, ale i noblesou
 • Naučíte se správné rétorice v mluvené a psané formě
 • Doporučíme vám techniky pro ovlivňování jiných lidí
 • Seznámíte se se zásadami společenského chování a vystupování
 • Ujasníte si personální minimum a získáte znalosti k přípravě a realizaci výběrových řízení
 • Poznáte, jak pracovat se stresem a zvládat krizové situace
 • Naučíte se rychle relaxovat a zafixujete si techniky obrany proti manipulaci

Jak trénink probíhá

Kurz je veden interaktivní formou pomocí modelových situací, případových studií a testů, které vedou k získání podnětů k osobnímu rozvoji.

Komu je trénink určen

 • Začínající i stávající asistentky/asistenti
 • Vedoucí kanceláří
 • Office manageři
 • Recepční
 • Všichni, kdo chtějí rozšířit své kompetence

Obsah tréninku

1.den: PhDr. Karel Voříšek

Asertivita a manipulace

 • Asertivní techniky komunikace, zvládání konfliktů v osobním i telefonickém kontaktu
 • Manipulace – rozpoznání a obrana
 • Trénink, modelové situace z praxe posluchačů

Etiketa a reprezentace

 • Společenská role asistentky
 • Etiketa a firemní kultura
 • Řešení situací dle přání

2. den: Lenka Bernardes da Silva + Mgr. Klára Zumrová

Dress code a osobní image

 • Barvy – energie, která pomáhá při komunikaci (osobní barvy, barevné kombinace)
 • Dress code, oblečení a tvořivost - módní trendy, práce s postavou a vlastním potenciálem

Zvládání stresu a řešení konfliktů

 • Test - jak jste na tom se schopností zvládat konflikty
 • Naučíte se zklidňovat emoce
 • Natrénujete si techniky aktivního naslouchání a principy nenásilné komunikace

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS