Typologická komunikace

Každý den se setkáváme se spoustou lidí, z nichž někteří jsou nám sympatičtí, jiní méně. Svou roli v tom hraje energie, kterou kolem sebe takový člověk šíří, jeho gestikulace či mimika. A samozřejmě také naše momentální naladění. Pojďte s námi porozumět komunikaci jiných lidí, naučit se jim rozumět, chápat jejich pohnutky a vnímání světa. Pokud pochopíme druhé lidi, pomůže nám to v lepším pochopení sebe sama a svého stylu komunikace. Naučte se komunikovat s lidmi kolem vás tak, abyste našli společnou řeč a dokázali s nimi navázat vztah.

Cíle kurzu

 • naučíte se lépe porozumět individuálním odlišnostem lidí, chápat je, rozumět jejich pohnutkám a jejich stylu komunikace
 • poznáte lépe svůj vlastní styl komunikace, jak mluvíte s jinými lidmi, jak vás vnímají
 • ujasníte si svoje silné komunikační stránky a posílíte je
 • zaměříte se na své slabé stránky v komunikaci s druhými a najdete si metody, jak je potlačit
 • přizpůsobíte svůj styl komunikace typu druhého člověka a snadněji najdete společnou řeč
 • naučíte se předcházet konfliktním situacím v komunikaci
 • porozumíte tomu, jak lidé v komunikaci fixlují, klamou a manipulují situacemi, informacemi, lidmi

Obsah kurzu

Poznej a pochop

 • Každý člověk je jiný - osobnostní typologie
 • Historie typologie a její vývoj
 • Typologické rozdílnosti v komunikaci, v přístupu k jiným lidem a k informacím
 • Komunikační preference jednotlivých typů
 • Nácvik klíčových dovedností

Promluv si

 • Typologie lidí v konfliktu
 • Typologie lidí v manipulativní komunikaci a klamání
 • Důkladný trénink přizpůsobení komunikace různým typům lidí
 • Sebepoznání vlastního typu, posílení silných stránek, potlačení slabých stránek

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Typologická komunikace ocení všichni, kdo pracují s lidmi – manažeři, obchodníci, personalisté, úředníci státních institucí, kteří jsou denně ve styku s veřejností.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.