LEAN SIX SIGMA

Co je za pojmem Lean a kde lze aplikovat? A co za pojmem Six sigma a odkud pochází? A co teprve Lean Six Sigma? Jak tuto filozofii využít v logistické praxi?

Six Sigma pomáhá všude tam, kde je ke zlepšení procesu či návrhu výrobku potřeba hlubokého porozumění a to je možné získat jedině měřením a analýzou. Lean naproti tomu nabízí řadu hotových řešení. Ukážeme si jak se oba přístupy dokonale doplňují.

Co Vám předáme / co Vás naučíme

 • Že Six Sigma pomáhá všude tam, kde je ke zlepšení procesu či návrhu výrobku hlubokého porozumění a že to je možné získat jedině měřením a analýzou,
 • že Lean naproti tomu nabízí řadu hotových řešení,
 • že Six Sigma zase říká, jak takový projekt zlepšování začít, jak ho řídit a jak dovést do úspěšného, trvale udržitelného zlepšení a konce,
 • že Lean se zaměřuje více na logistiku a Six Sigma více na technologie,
 • a že oba přístupy se tak dokonale doplňují.

Pokud tyto postupy neznáte, či naopak chcete prohloubit své znalosti a dovednosti, jste právě Vy cílovými posluchači našeho školení.

Osnova kurzu

 • Filosofie a historie Lean Six Sigma.
 • Úvod do nástrojů Lean Sigma.
 • Metodologie DMAIC.
 • Případové studie projektů.
 • Podpora zavedení Lean Sigma v organizaci.
 • Jak podporovat a řídit změnu.

Kdo Vás bude školit

 • Aleš Mandák

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

 • Všem, kteří se chtějí dozvědět co je to Lean, Six Sigma.
 • Všem, kteří mají zavádět Lean Six Sigma v praxi.
 • Těm, kdo jsou sponzory projektů nebo mají uplatnit metodiku Lean Six Sigma v praxi.
 • Všem, kteří mají řídit změny Lean Six Sigma.

Základní údaje o kurzu

Na každém kurzu má účastník k dispozici materiály v tištěné podobě, které rovněž po jeho absolvování dostává zpravidla do týdne e-mailem v podobě elektronické společně s osvědčením o absolvování. V průběhu kurzu budou malé přestávky, ve kterých se budou moci účastníci občerstvit, samozřejmě bude také hodinová přestávka na oběd. Náklady na oběd (kromě střediska v Bratislavě), občerstvení a materiály jsou již započítané v ceně kurzu.