Age management

Age management neboli personální řízení s přihlédnutím k věku – se v poslední době začíná prosazovat i v českých firmách. S ohledem na vývoj demografické situace a stárnutí společnosti v ČR se jedná o velmi aktuální téma, neboť změny věkové struktury obyvatelstva a především jeho stárnutí představuje vážné ekonomické a zejména sociální dopady. Je tedy nejen v zájmu společnosti, ale i v zájmu každého jednotlivce a firmy podporovat metody a principy, které umožní podpořit pracovní schopnost a prodloužit délku ekonomicky aktivní pracovní doby. Jedním z možných řešení je zavádění principů age managementu.

Cíle kurzu

 • naučíte se definovat pojem age management a seznámíme vás s jeho historickým vývojem
 • seznámíte se se základními pojmy a s principy personální politiky z pohledu věku
 • ujasníte si koncept pracovní schopnosti a jeho složek
 • poznáte nástroj na měření pracovní schopnosti – WorkAbility Index
 • pochopíte výhody věkově diverzifikovaných pracovních týmů a možnosti předcházení věkové diskriminaci
 • získáte příklady dobré praxe z implementace age managementu do českých
 • porozumíte dalšímu vývoji age managementu v ČR

Obsah kurzu

 • Age management – historický vývoj, úrovně a základní pilíře
 • Možnosti personální politiky s ohledem na věk zaměstnanců a demografický vývoj
 • Koncept pracovní schopnosti – model Finského institutu pracovního zdraví
 • Metoda měření pracovní schopnosti – WorkAbility Index
 • Možnosti uplatnění age managementu v organizacích
 • Příklady dobré praxe z ČR i ostatních zemí EU
 • Konkrétní plán pro zavádění age managementu – možnost individuálního řešení problémů účastníků se zaváděním, porada s lektorem

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Age management využijí manažeři, personalisté a pracovníci HR oddělení, podnikatelé, absolventi středních, vyšších a vysokých škol.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.