Gender v týmu

Mužsko-ženský či žensko-mužský tým z hlediska Genderu

„Gender“ – před pár lety téměř neznámé slovo, dnes skloňované ve všech pádech. Mohlo by se zdát, že tradiční až diskriminační představy o typicky ženské a mužské roli, plynoucí z rozdílného chování žen a mužů, jsou již dávno překonány. Jenže opak je pravdou. Zajímá vás, jaké jsou postoje či očekávání mužů a žen v pracovní rovině? Myslíte si, že kultura firmy či organizace, ve které pracují, jim dokáže vyjít vstříc? Pojďte se nad tím zamyslet pod vedením odborníka na našem kurzu, věnovanému genderové rovnosti, vedoucí k větší ekonomické efektivnosti.

Cíle kurzu

 • zanalyzujete své vlastní postoje ke genderové problematice
 • pochopíte úskalí tradičního“ vnímání tzv. mužského a ženského stylu komunikace a vedení lidí
 • ujasníte si hlavní přínosy a rizika týmu, ve kterém sami působíte
 • podělíte se ostatními účastníky o příklady a zážitky spojené s genderem v profesní praxi
 • získáte konkrétní návody na podporu genderové rovnosti ve firmě
 • naučíte se integrovat problematiku genderu do firemní kultury
 • seznámíte se s novými užitečnými manažerskými nástroji
 • odnesete si širší obrázek, jak zapadá genderová problematika do otázek diverzity obecně

Obsah kurzu

 • Úvodní moderovaná diskuse o uplatňování žen a mužů v práci
 • Prezentace žen a mužů, typické stereotypy v jejich komunikaci a promítání do tzv. „mužského“ či „ženského“ stylu vedení lidí
 • Případová studie zaměřená na přínosy politiky rovnosti pro úspěšnost firmy
 • Analýza názorů a postojů k aktuálnímu stavu genderové politiky ve vlastním týmu či firmě
 • Případové studie zaměřená na různé aspekty diverzity v týmu
 • Self-test vlastních komunikačních postojů ve vztahu ke genderu
 • Užitečné personalistické nástroje pro uplatňování politiky genderové rovnosti

V průběhu kurzu probíhá zpracovávání individuálních akčních plánů tak, aby každý účastník měl po skončení kurzu k dispozici jasně definované postupové kroky k vlastním stanoveným cílům.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Gender v týmu využijí manažeři, kteří potřebují získat lepší vhled do mezilidských vztahů v rámci svého týmu a kteří hledají nové metody a nástroje pro vedení lidí. Kurz ocení také zaměstnanci, neboť jim umožní lépe pochopit kolegy opačného pohlaví a snáze s nimi hledat společnou cestu. Bude užitečný všem, které genderová problematika zajímá.