HR a personalistika

Chcete umět vybrat ty správné lidi do svého týmu, odhadnout jejich potenciál a rozpoznat jejich schopnosti? Vedete tým lidí a potřebujete se lépe zorientovat v tom, kdo je kdo? Přijďte na náš kurz a osvojte si výběr i řízení výkonu svých lidí s přehledem. Metodika kurzu bude přizpůsobena praxi účastníků.

Cíle kurzu

  • Ujasnit si principy řídicích systémů lidských zdrojů
  • Seznámit se s měřením pracovního výkonu
  • Naučit se rozpoznávat potenciál pracovníků
  • Naučit se řídit pracovní výkon dle motivačních faktorů

Obsah kurzu

  • Řízení lidských zdrojů
  • Odměňování a motivační prvky
  • Hodnocení zaměstnanců
  • Kariérové a rozvojové plány
  • Správné pojmenování a nastavení pracovního místa
  • Assessment centra – systém výběrů uchazečů
  • Development centra – systém rozvoje a posilování schopností zaměstnanců

Komu je kurz určen

Manažeři na různých úrovních řízení, vedoucí týmů, personalisté.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. 
Cena občerstvení po dobu celého kurzu včetně oběda.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Přínosy

Přínosy kurzu

  • Propojení teorie s praxí účastníků
  • Praktické ukázky a příklady z praxe
  • Diskuse s odborníkem na řízení pracovního výkonu a potenciálu lidí