Jak a na co se ptát při výběrovém pohovoru
(Behaviorální metoda)

Patří k Vašim hlavním pracovním úkolům výběr zaměstnanců? Setkáváte se přitom s vysokými nároky ze strany manažerů či klientů? Jsou mezi těmito požadavky i takové předpoklady uchazeče, které obvykle není snadné zjistit? A spoléháte se pak spíše na vlastní odhad? Vedení pohovoru behaviorální metodou umožňuje najít a popsat vzorce chování uchazeče v konkrétních situacích a následně porovnat toto chování s požadavky na obsazovanou pozici.

Obsah kurzu

 • Principy behaviorálního přístupu k vedení výběrového pohovoru
 • Kompetence požadované na pracovní pozici
 • Tvorba behaviorálních otázek
 • Katalog behaviorálních otázek k vybraným kompetencím
 • Kompetence kandidáta
 • Vyhodnocování dat, datová integrace, proces rozhodování
 • Rozbor specifických situací (příkladů) z praxe, volba přístupů
 • Procvičení sestavení profilu kompetence, tvorby otázek, identifikace plnohodnotných odpovědí

Komu je kurz určen

Kurz Jak a na co s ptát pro výběrovém pohovoru je určen všem, kdo přicházejí do styku s uchazeči v průběhu výběrového řízení: personalistům, konzultantům personálních agentur i manažerům.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

Přínosy kurzu

 • Porozumět kompetenčnímu přístupu jako východisku pro definování požadavků na uchazeče i formulaci otázek pro výběrový pohovor
 • Dokázat popsat pracovní pozici včetně objektivních kritérií pro úspěšného kandidáta
 • Naučit se připravit se na pohovor, vhodně strukturovat a formulovat otázky
 • Zvládnout výběrový pohovor s využitím behaviorálních otázek
 • Dbát na správnost kladených otázek a ucelenost získaných odpovědí
 • Vyhodnotit výsledky pohovoru pro zadavatele srozumitelným způsobem
 • Postupně zapracovávat behaviorální otázky do vlastního způsobu práce s uchazeči