Jak na kvalitní popisy pracovních pozic
a kompetenční modely

 

Smysluplné sestavení popisu a jeho účelné využití

Popis pracovní pozice se soustřeďuje se na to, co se očekává, že držitel pracovního místa bude dělat. Poskytuje základní informace o práci, o vztazích podřízenosti a nadřízenosti, o celkovém účelu a hlavní odpovědnosti nebo hlavních úkolech a povinnostech. Základní údaje lze doplnit dalšími informacemi, které poskytují podrobnosti o povaze a obsahu práce, o faktorech nebo kritériích určujících její úroveň.

Co vás kurz naučí

  • Porozumět rozdílu mezi schopností, nadáním a kompetencí.

  • Dokázat popsat požadavky na pracovní chování tak, aby sloužily jako „návod“ pro zaměstnance i jejich nadřízené.

  • Osvojit si postup pro rozpracování kompetencí do konkrétních žádoucích projevů – zpracování kompetenčního modelu
  • Umět popsat pracovní pozici ve všech aspektech, tj. obsah pracovní činnosti, požadavky na držitele pracovní pozice organizační začlenění, požadavky na kompetence
  • V popisu pracovní pozice a kompetenčním modelu získat nástroj pro přesně zacílený výběr, hodnocení a rozvoj zaměstnanců

 

Komu je kurz určen

Pracovníkům v oblasti personalistiky, HR specialistům, manažerům a všem, kdo mají v kompetenci tvorbu popisů pracovních míst.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS