Leadership akademie

Najděte opravdovou změnu

Potřebujete probudit energii, nalézt novou motivaci, objevit skryté zdroje, zkrátka potřebujete změnu? Možná jste se o nějakou změnu již několikrát pokusili, ale neúspěšně. Opravdová změna totiž musí probíhat na všech třech úrovních: v hlavě, v srdci i v těle.

 • Změna v hlavě posílí "umění vidět", tzn. nahlížet realitu nově, nalézat jiná než kauzální spojení a posílit schopnosti sebereflexe
 • Změna v srdci vede k "uvědomění", posílení ochoty k hlubší vnitřní práci, objevení spirituální dimenze a pěstování citlivosti k vnitřním i vnějším zdrojům
 • Změna v těle pomůže k "fluiditě", učí intuitivně pracovat s vlastní energií, unést pohled do svého stínu, být v souladu s objevující se realitou

Obsah kurzu

1. Leadership a autentické Já

 • Linearita/nespojitost, determinismus/chaos, redukcionismus/ komplexita
 • Organizační ledovec – prostor vědomí a podvědomí organizace
 • Úrovně rozvoje leadera  – rozvoj principů pravdy, pravdivosti a imaginace
 • Revize systému osobního přesvědčení Životní scénáře – některé události se opakují

2. Leadership a změna

 • Chaos a komplexita – známky objevujícího se řádu
 • Paradoxní teorie změny – externí svět jako odraz vnitřního nastavení
 • Konflikt jako zdroj – zvládání konfliktů z pohledu leadershipu
 • Transformace vnitřní dynamiky – objevování vyloučeného obrazu

3. Leadership a vize

 • Vize, ambice, mise a role – osobní dopad leadera v pracovním i osobním kontextu
 • Pojetí času a vize – za co leader směňuje svůj čas
 • Síla srdce – napojení na základní navigaci
 • Životní principy – jak se leader vyrovnává s klíčovými životními konfrontacemi

4. Leadership a moc

 • Zdroje moci – napojení na zdroje moci a destruktivní vliv osobní marginalizace
 • Uplatňování moci v organizaci – zobrazení reálné situace distribuce moci
 • Přijetí moci – zmocňování sebe sama
 • Pasti leadershipu – nejčastější scénáře selhání

5. Leadership a integrita

 • Povolání a poslání – hledání hlubší dynamiky svého životního příběhu
 • Aplikovaná etika – co znamená počínat si eticky, zdroje etického rámce
 • Cesta hrdiny – mytologické zákonitosti vlastního příběhu leadershipu
 • Identita a integrita – kdo jsem a kam mířím

6. Leadership a intuice

 • Rozhodovací heuristiky – myšlenkové zkratky, které nevedou k dobrým výsledkům
 • Analýza vs. intuitivní vhled – využití hlubší inteligence pole Intuitivní rozhodování – práce se všemi kanály vnímání
 • Rozpouštění nežádoucí emoční energie  – odpoutání a změna rámce

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz je vhodný ty, kteří má ambici probudit vlastní leadership a chtějí se stát opravdovými leadry.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

 

 • Poskytuje možnost zastavení
 • Podporuje zaměření na přítomný okamžik
 • Přináší nový vhled do důvěrně známých skutečností
 • Probíhá ve skupině cca 10 účastníků a umožňuje intenzivní vzájemné sdílení