Novinky v pracovním právu pro rok 2016

Praktické dopady nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích, aktuální a připravované změny

Nový občanský zákoník (NOZ) je v platnosti 1 a půl roku, což je dostatečně dlouhá doba na to, abychom mohli zhodnotit jeho praktické dopady, pozitiva a negativa, přínosy i nejasnosti jeho aplikace do pracovněprávních vztahů. Využijeme k tomu příklady z každodenní praxe a samozřejmě i související judikaturu.

 

Cíle kurzu

 • Zhodnotit praktické dopady NOZ a související právní úpravy do pracovněprávních vztahů
 • Upozornit na výkladové a aplikační nejasnosti dle NOZ a novelizovaného zákoníku práce
 • Seznámit s nejčastějšími případy pochybení v praxi a ukázat, jak jim předcházet
 • Vyměnit si zkušenosti a příklady dobré i špatné praxe aplikace nové právní úpravy
 • Poukázat na aktuální legislativní změny s dopadem do pracovněprávní oblasti
 • Shrnout připravované legislativní změny

Obsah kurzu

 • Použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích
 • Základní zásady
 • Nový výklad nelegální práce
 • Sankce za výkon nelegální práce
 • Právní jednání a následky jejich vad
 • Závazky, uzavírání smluv v pracovněprávních vztazích
 • Počítání času, promlčení a prekluze
 • Započtení, srážky ze mzdy
 • Praktické dopady NOZ do pracovněprávních vztahů
 • Souběh funkcí, nové stanovisko KANCLu k souběhu funkcí
 • Chystané legislativní změny pro rok 2016 a jejich praktické dopady
 • Připravované legislativní změny
 • Praktické příklady a judikatura
 • Diskuze a závěr

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz využijí personalisté a manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, podnikoví právníci, podnikatelé, absolventi a všichni, kdo mají zájem o danou problematiku.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Cena zahrnuje občerstvení po dobu celého kurzu včetně oběda.