Novinky v pracovním právu pro rok 2017

Zákoník práce a jeho využití v praxi po přijetí nové koncepční novely zákoníku práce

Víte, co přinese novela zákoníku práce? Změny by měly platit od července 2017, ale je nutné se na ně připravit. Zohledňuje totiž právní předpisy Evropské unie, reflektuje judikaturu českých soudů a vývoj českého právního řádu obecně. Účelem nové úpravy jsou tentokrát i pozitivní změny pro zaměstnavatele, které jim zjednoduší některé administrativně náročné úkony. Přijďte se s nimi seznámit na náš kurz.

Co vám kurz přinese

 • Seznámí s novou právní úpravou dle připravované koncepční novely zákoníku práce s účinností v roce 2017, nového občanského zákoníku a jeho poslední novely a související právní úpravy pracovněprávních vztahů
 • Upozorní na výkladové a aplikační nejasnosti novely
 • Ukáže nejčastější případy pochybení v praxi a způsoby, jak jim lze předcházet nebo je řešit
 • Vypíchne novinky – nový institut vrcholového řídícího zaměstnance, úprava tzv. home office, důležité změny týkající se dovolené, konta pracovní doby, hromadného propouštění, přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a mnoha dalších…

Jak kurz probíhá

Forma přednášky doplněná prezentací a řešením případů z praxe. V kurzu je možné klást praktické dotazy, případně získat zpětnou vazbu k vlastním návrhům řešení.

Obsah kurzu

 • Zákoník práce jako zvláštní právní předpis
 • Aktuální právní úprava pracovněprávních vztahů a předpisy související, hlavní prameny práva
 • Základní zásady a jejich aplikace v praxi
 • Sankce za výkon nelegální práce
 • Použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích a jeho praktické dopady
 • Právní jednání a následky jejich vad (neplatnost pracovních a jiných smluv, nicotnost smluv a vnitřních předpisů)
 • Závazky, uzavírání smluv v pracovněprávních vztazích
 • Započtení, srážky ze mzdy
 • Náhrady za majetkovou a nemajetkovou újmu z pracovních úrazů a nemocí z povolání dle novely
 • Aktuální legislativní změny v r. 2017  /“malá“ novela občanského zákoníku/ a jejich praktické dopady
 • Změny dle koncepční novely zákoníku práce pro r. 2017
 • Další aktuální a připravované legislativní změny
 • Praktické příklady a judikatura
 • Diskuze a závěr

Přehled všech našich kurzů najdete zde.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Cena zahrnuje materiály a občerstvení v průběhu celého kurzu.

Při objednání více účastníků z jedné firmy nebo více kurzů pro jednoho účastníka nabízíme individuální slevu nebo realizaci kurzu na míru, konkrétní informace dohodou.