Odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy a další okruhy
pracovněprávní problematiky

Víte, co je náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích? Dle nové právní úpravy jde o označení pro dříve používaný termín „odpovědnost za škodu“. Kromě nového termínu přinesla úprava změny zejména v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Určitě vás bude zajímat i stále diskutovaná ochrana osobních údajů, konkurenční doložka nebo problematika souběhu výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru.

Cíle kurzu

 • Seznámit účastníky se základní právní úpravou, zákonnými postupy a novými pravidly
 • Poukázat nejčastější případy pochybení a závažnost jejich důsledků
 • Upozornit na způsoby, jak pochybením předcházet a následně je řešit
 • Shrnout přehled zákonných možností řešení vybraných okruhů pracovněprávních otázek
 • Seznámit s novinkami v právní úpravě a připravovanými změnami

Obsah kurzu

 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
 • Povinnost k náhradě škody
 • Nová právní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Ochrana osobních údajů, postup před vznikem pracovního poměru
 • Monitoring zaměstnanců, judikatura a nová právní úprava sankcí
 • Zákaz konkurence a konkurenční doložka
 • Problematika souběhu výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru
 • Příklady z praxe a řešení dle judikatury
 • Aktuální legislativní změny a jejich praktické dopady
 • Připravované legislativní změny
 • Diskuze, závěr

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz využijí personalisté a manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, podnikoví právníci, podnikatelé, absolventia všichni, kdo mají zájem o danou problematiku.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Cena zahrnuje občerstvení po dobu celého kurzu včetně oběda.