Ovlivňování vztahů mezi lidmi a vznik spolupráce

Přijďte na kurz, který vám ukáže cestu

V řadě firem vládne rivalita mezi odděleními, což nepříznivě ovlivňuje celkovou výkonnost firmy. Určitá forma soutěže uvnitř firmy je užitečná. Jednotlivá oddělení však mezi sebou nesmí soupeřit, ale být partnery při dosahování společných cílů. Potřebujete, aby lidé, za které odpovídáte, spolupracovali, byli obětaví nebo zdravě soutěžili? Potkáváte se s konflikty mezi lidmi? Musíte volit vhodné strategie ve vztahu k lidem? Přijďte na kurz, který vám ukáže cestu…

Obsah kurzu

 

 • Základní vzorce vztahového chování
 • Vznik a rozvoj soutěžení a spolupráce
 • Vznik a regulace obětavosti
 • Vznik a prevence destrukce a pasivity
 • Zvládání sporů a konfliktů
 • Zvládání emocí ve sporech a při spolupráci

 

Komu je kurz určen

 • Každému, kdo je v práci/soukromí závislý na spolupráci a dobrých vztazích s ostatními lidmi
 • Lidem, kteří se profesionálně zabývají vedením lidí nebo jejich podporou

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

 

 • Ukázat stimuly, z nichž se rodí hlavní vzorce vztahového chování - soutěžení a spolupráce
 • Připomenout hlavní chyby, které lidé ve vztazích dělají, a ukázat, jak se jim vyhnout
 • Popsat vybrané techniky, jak přejít od konfrontace ke spolupráci