Právní minimum pro personalisty

Potřebujete se zorientovat v základních souvislostech pracovního práva a zákoníku práce, včetně jeho poslední novelizace? Chcete si ujasnit základní složky mzdy a především jejich dopad na společnost a výši mzdy pro konkrétního zaměstnance? Přijďte na náš kurz, kde vám objasníme pracovněprávní legislativu i související mzdovou agendu.

Cíle kurzu

 • naučíte se orientovat v základní pracovněprávní legislativě
 • pochopíte náležitosti a legislativní rámec různých pracovněprávních smluv
 • uvědomíte si, v jakých situacích se můžete pohybovat mimo zákon nebo na hranici zákona a jak se vyvarovat švarcsystému
 • zorientujete se v základních aspektech mzdy a naleznete v nich souvislosti
 • pochopíte ekonomickou výhodnost/nevýhodnost různých složek mzdy jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele

Obsah kurzu

 • Zákoník práce v aktuálním znění; jeho aplikace do činnosti personalisty – co by měl znát, jak s ním pracovat a hledat v něm
 • Vznik pracovního poměru a legislativa
 • Vznik pracovního poměru, jeho dopady do nákladů na zaměstnance a využití pro vybrané pracovní pozice
 • Průběh pracovního poměru – formy nastavení pracovní doby
 • Ukončení pracovního poměru (doba určitá, doba neurčitá, odstupné) – zákonné souvislosti a dopady do nákladů na zaměstnance a zaměstnavatele
 • Výhodnost a nevýhodnost pohyblivých složek mzdy – příplatky ke mzdě, cestovné, náhrady, stravné atd. (příklady a výpočty na konkrétních pozicích z trhu)
 • Dovolená, nemoc a mateřská – mzdová a legislativní východiska, dopady do mzdy zaměstnance a nákladů firmy
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – pravidla využití, švarcsystém
 • Související pracovně právní legislativa – její výklad a praktické dopady
 • Zásady zpracování dat, spolupráce s úřady práce a dalšími státními institucemi a úřady

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Právní minimum pro personalisty využijí hlavně personalisté, kteří chtějí prohloubit své znalosti z právní a mzdové oblasti, ale určitě ho ocení i manažeři na všech úrovních, podnikatelé, absolventi středních, vyšších a vysokých škol, kteří se připravují na pozici v oblasti HR.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.