Přijímací pohovor očima manažera

Potřebujete se zdokonalit ve vedení přijímacího pohovoru? Najít a dobře nastartovat toho nejlepšího kandidáta? Pak nezapomeňte, že už při pohovoru si kandidáti dělají obrázek o vašem manažerském potenciálu. Nestačí jen umět vést přijímací rozhovor, důležité je i nastavení potřeb a očekávání ideálního kandidáta na konkrétní pracovní pozici máte, schopnost hodnocení úspěšnosti kandidátů nebo nastavení startovacího plánu nového pracovníka.

Cíle kurzu

 • definovat klíčové kompetence, které od ideálního pracovníka potřebujete a očekáváte - formulace inzerátu + hodnocení jednotlivých kandidátů
 • designovat startovací plán pro nováčka tak, aby jeho první tři měsíce na dané pozici byly efektivní a přínosné jak pro vás a vaši firmu, tak pro nováčka
 • vést a vyhodnocovat zkušební dobu nováčka
 • rozloučit se s neúspěšnými nováčky
 • naučit se efektivnímu přijímacímu pohovoru
 • projít kritické body pohovoru a metody jejich zvládnutí
 • seznámit se s tím, jak využívat životopis kandidáta
 • promyšleně klást otázky
 • zdokonalit se v naslouchání a v rychlé analýze obsahu jeho odpovědí
 • sledovat a vyhodnocovat řeč těla kandidáta jako významného prvku komunikace
 • rozeznávat lež podle neverbality kandidáta a ověřit si ji
 • motivovat a povzbuzovat kandidáta, zbavovat ho nervozity
 • vytvořit si individuální databázi otázek, které vy osobně potřebujete pro úspěšné vedení přijímacího pohovoru
 • zbavit se nervozity a zvýšit svoje sebevědomí při vedení přijímacích pohovorů

Obsah kurzu

 • Definice cíle přijímacího pohovoru
 • Klíčové kompetence – definování očekávání, jaký by měl být ideální kandidát
 • Hodnotící parametry – definování parametrické hodnotící škály, která pomůže při posuzování kvalit různých kandidátů
 • Technika vedení přijímacího pohovoru otázkami
 • Verbalita a neverbalita kandidáta i manažera při přijímacím pohovoru
 • Kroky přijímacího pohovoru a jejich důkladný trénink za využití nových postupů
 • Vytvoření databáze otázek využitelných při přijímacím pohovoru v praxi účastníka
 • Tříměsíční zkušební doba – start nováčka, systém jeho motivace
 • Rozloučení se s nevhodným kandidátem

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Přijímací pohovor očima manažera využije každý, kdo vede tým nebo se na vedoucí pozici připravuje - manažeři, podnikateléabsolventi. Kurz využijí také personalisté.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Cena zahrnuje občerstvení po dobu celého kurzu včetně oběda.