Problematika zaměstnávání osob 50+

Aktuální přístupy a řešení

Pojem age management vzhledem ke stárnutí populace v ČR stává čím dál aktuálnější. Řízení firmy s ohledem na věk je jednou z cest ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců a jejich produktivity. Pokud vás tato problematika zajímá, přijďte se s ní seznámit n anáš kurz, kterým vás provede zkušená lektorka, a to v duchu projektu Strategie age managementu v České republice.

Obsah kurzu

 • Strategie age managementu v České republice
 • Plánování pracovní síly s ohledem na věkovou diverzitu a podpora pozitivní věkové politiky
 • Přístup MPSV k podpoře trhu práce - Jaké kroky podniká aktuálně MPSV pro podporu trhu práce?
 • Zajímavosti a zkušenosti z praxe, pro a proti z pohledu zaměstnavatelů i cílových skupin - „Implementace přístupů flexicurity“
 • Dotační příležitosti v návaznosti na implementaci principů flexicurity
 • Tvorba nástrojů podporujících mezigenerační učení
 • Řízení věkové skupiny zaměstnanců 50+, resp. řízení zohledňující věk zaměstnanců
 • Přizpůsobení pracovního programu, např. úprava pracovního prostředí či pracovní doby
 • Prevence úbytků pracovních schopností starších pracovníků a prevence jejich zdravotních problémů
 • Možnost osobního a kariérního rozvoje, kvalifikační růst , přizpůsobené další vzdělávání
 • Závěr, diskuse

Komu je kurz určen

Vedoucím pracovníkům firem, pracovníkům personálních útvarů a pracovníkům odpovědným za firemní kulturu, pracovníků dobrovolnických agentur a všem, kteří se zajímají o problematiku zaměstnávání osob 50+.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

 • Seznámíte se s možnostmi využívání dotačního titulů v zaměstnávání 50+
 • Poznáte možnosti řešení problematiky zaměstnávání 50+ přímo ve firmě