Profesionální vedení lidí - čas pro skutečnou změnu

Intenzivní výcvik v manažerských technikách

Ucelený program, umožňující účastníkům osvojit si postupy a techniky, díky kterým zvládnou i ty „lidsky“ nejobtížnější situace v práci manažera. Cílem výcviku je změna vedoucího pracovníka v profesionálního lídra. Díky nově získaným dovednostem a moderním přístupům si mohou účastníci vytvořit vlastní a především účinný styl profesionálního vedení lidí. Výcvik je založený na sebezkušenosti, sebepoznání a vyzkoušení všech dovedností v praxi. Manažeři již během kurzu objeví svůj skrytý potenciál a budou schopni pracovat se svými týmy jako skuteční lídři.

Co vám výcvik přinese

 • Získáte řadu zpětných vazeb umožňujících váš další rozvoj
 • Osvojíte si techniky profesionálních koučů, mentorů a terapeutů
 • Posílíte své silné stránky a zapracujete na těch slabých
 • Naučíte se dobré sebereflexi
 • Získáte zpětnou vazbu ke svému vlastnímu manažerskému stylu
 • Najdete si svůj nový manažerský styl

Jak výcvik probíhá

Výcvik má 4 moduly. Každý účastník odevzdá do čtrnácti dnů od každého modulu sebereflexi s popisem svých zkušeností s aplikací nových dovedností do praxe. Získá k ní od lektorů zpětnou vazbu včetně doporučení pro další rozvoj. Výcvik je ukončen závěrečnou zkouškou a udělením certifikátu.

Obsah výcviku

1. modul

1. den: Základy manažerského koučování

 • Model GROW
 • Principy práce s podřízeným zaměřené na řešení
 • Laser koučování
 • Trénink aktivního naslouchání

2. den: Mentoring v manažerské praxi

 • Principy mentoringu
 • Využití mentoringu v průběhu adaptačního procesu
 • Profesionální podávání zpětné vazby
 • Vyjasnění pojmů kompetence, pracovní pozice a pracovní role

2. modul

1. den: Mediační a facilitační techniky pro manažery

 • Práce s vlastními emocemi a s emocemi druhých
 • Mediační techniky pro vyjednávání s podřízenými, kolegy a s klienty
 • Facilitační techniky pro vedení projektů nebo porad

2. den: Integrativní přístup v praxi manažera

 • Hlubinné koučování
 • Využití principů Gestalt
 • Techniky, vhodné ke změně myšlení nebo chování lidí
 • Narativní koučování
 • Identifikace vlastního manažerského stylu

3. modul

1. den: Profesionální práce se skupinou

 • Chyby ve čtení jednotlivců
 • Typologie pro manažery
 • Práce se skupinovou dynamikou
 • Čtení rolí ve skupině

2. den: Systemický přístup v praxi manažera

 • Základní principy systemického přístupu
 • Konstelační techniky pro manažerskou praxi
 • Schopnost číst nejasné týmové situace
 • Schopnost pomocí systemického přístupu stmelovat tým

 • 4. modul

  1. den: Měření a řízení výkonu týmů

  • Naučíme se jasně stanovit měřitelná kritéria výkonnosti
  • Ukážeme si, jak kritéria kalibrovat, aby byla porovnatelná
  • Naučíme se, jak tato kritéria používat k řízení výkonnosti týmů
  • Ukážeme si, jak osvojené techniky využívat k řízení výkonnosti týmů

  2. den: Kreativní techniky

  • Techniky pro povzbuzení kreativity při řešení problémů
  • Techniky pro stress management
  • Techniky pro time management
  • Techniky pro posílení motivace

  Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

  KONTAKTUJTE NÁS

  Vyučovací dny

  1. modul 22. - 23. 03. 2017

  2. modul 20. - 21. 04. 2017

  3. modul 03. - 04. 05. 2017

  4. modul 17. - 18. 05. 2017

  Komu je výcvik určen

  • Manažerům, kteří chtějí být motivovaní a dobře vést svůj tým úspěšných obchodníků
  • Podnikatelům, kteří vedou střední a malé firmy