Zajištění BOZP ve firmě – získejte
základní přehled a jistotu

Řešení pracovních úrazů, zdravotní způsobilosti zaměstnanců a ergonomie

Znáte zákonné povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP? A víte, jaké sankce můžete očekávat, pokud jim nevyhovíte? Přihlížíte ke zdravotní způsobilosti zaměstnance při uzavírání a ukončování pracovních poměrů? Zajímá vás, jak může ergonomie pracoviště ovlivnit pracovní výkon vašich zaměstnanců?

Obsah kurzu

 • Povinnosti zaměstnavatele dle Zákoníku práce
 • Systém školení v BOZP podle Zákoníku práce
 • Pracovní úrazy
 • Péče o pracovníky (zabezpečení hygienických podmínek  a ochrana zdraví zaměstnanců dle platných předpisů)
 • Vnitřní směrnice z oblasti BOZP – poskytování osobních ochranných pomůcky, lékařské prohlídky,  postup při provádění zkoušek zjišťování  alkoholu a omamných látek, kamerový systém na pracovišti, postup při pracovních úrazech, systém školení BOZP a PO)
 • Pracovnělékařské služby (zdravotní prohlídky zaměstnanců a zdravotní způsobilost k výkonu práce)
 • Pojem ergonomie – hlavní stresory v rámci pracoviště
 • Specifika a parametry pracoviště v sedě a ve stoje, práce na PC, nucené tempo práce
 • Vliv ergonomie na pracovní prostředí

Komu je kurz určen

Kurz Zajištění BOZP ve firmě – získejte základní přehled a jistotu je určen pro personální pracovníky, ředitele a majitele firem (i v případě, kdy mají oblast BOZP zajištěnou outsourcingem - aby měli přehled, co mají požadovat, neboť za BOZP ve firmě odpovídá i v tomto případě majitel firmy, nikoli školitel).

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

 • seznámíte se zákonnými požadavky v oblasti BOZP
 • ujasníte si řešení zdravotní způsobilosti zaměstnance
 • poznáte problematiku pracovních úrazů
 • osvojíte si zásady ergonomie pracoviště a vlivu na pracovní výkon