Zákoník práce a jeho využití v praxi

Aktuální právní úprava, její úskalí, aplikační nejasnosti,
pozitiva a negativa

Potřebujete si ujasnit, jak a kdy používat nový občanský zákoník (NOZ) v pracovněprávních vztazích? Víte, jaká jsou pozitiva a negativa této aplikace či ohlasy z praxe? Zajímají vás aktuální i připravované změny hlavních pracovněprávních předpisů pro rok 2016? To vše
a ještě mnohem víc probereme na jednodenním prakticky pojatém semináři. Využijte možnost setkat se odborníkem na pracovní právo a zkonzultovat s ním i svoje vlastní postřehy a problémy.

Cíle kurzu

 • Upozornit na specifika právní úpravy dané zákoníkem práce (ZP) a souvisejících předpisů
 • Poradit, jak a kdy používat občanský zákoník v pracovněprávních vztazích
 • Zhodnotit praktické dopady novelizovaného ZP, NOZ a souvisejících předpisů
 • Upozornit na výkladové a aplikační nejasnosti novelizovaného ZP a NOZ
 • Ukázat příklady dobré praxe v aplikaci nové právní úpravy
 • Seznámit s nejčastějšími případy pochybení a ukázat, jak jim předcházet
 • Poukázat na připravované legislativní změny

Obsah kurzu

 • Zákoník práce jako zvláštní právní předpis
 • Hlavní oblasti právní úpravy, obsah a členění
 • Aktuální právní úprava pracovněprávních vztahů a předpisy související
 • Aplikace v pracovněprávních vztazích, výkladové a aplikační nejasnosti, nová terminologie
 • Základní zásady a jejich aplikace v praxi
 • Nový výklad nelegální práce a související sankce
 • Náhrady za majetkovou a nemajetkovou újmu z pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Použití NOZ v pracovněprávních vztazích a jeho praktické dopady
 • Právní jednání a následky jejich vad
 • Závazky, uzavírání smluv v pracovněprávních vztazích
 • Počítání času, promlčení a prekluze
 • Započtení, srážky ze mzdy
 • Aktuální legislativní změny pro rok 2016 a jejich praktické dopady
 • Další připravované legislativní změny
 • Praktické příklady a judikatura
 • Diskuze a závěr

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz využijí personalisté a manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd,podnikoví právníci, podnikatelé, absolventi a všichni, kdo mají zájem o danou problematiku.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Cena zahrnuje občerstvení po dobu celého kurzu včetně oběda.